More
  Home Tags Märtha Gripson

  Tag: Märtha Gripson

  Ett kritiskt genusperspektiv på dans i grundskolan

  Märtha Pastorek Gripson disputerade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik (Göteborgs universitet). Sent omsider har vi blivit medvetna om detta faktum och har bett avhandlingens opponent, Tone Pernille Østern, att bidra med en recension baserad på oppositionen. Hon har, som sig bör, vissa kritiska synpunkter, men är i övervägande grad mycket uppskattande.

  Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

  I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial