More
  Home Tags Malmö universitet

  Tag: Malmö universitet

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsfysiologi, 50%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning, utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med grundläggande fysiologi, näringsfysiologi och träningslära inom lärarprogram och idrottsvetenskapligt program. Vidare kommer du att arbeta med mätmetoder kopplade till fysisk aktivitet och hälsa. Handledning av studenters självständiga arbeten och examensarbeten kan förekomma.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik, 100%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  I den här tjänsten kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning mot tillämpad idrottsdidaktik, med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå. Inom kunskapsområdet idrottslära kommer du ha undervisning i bland annat friluftsliv, simning och bollspel. Även undervisning inom exempelvis lek, motorik och träningslära ingår. I tjänster ingår även undervisning inom polisutbildningen t.ex. livräddning, orientering och vintervatten.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi, 25%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  Som universitetsadjunkt i idrottspsykologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med grundläggande idrottspsykologi inom grund- och ämneslärarprogram. Vidare kommer du att undervisa psykologi inom studie- och yrkesledarutbildningen.

  Ledig tjänst, visstidsanställning | Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management till Malmö universitet | Ansök senast 2020-03-10

  Anställningen som universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning på sport management riktas främst mot det idrottsvetenskapliga programmet och inriktningen sport management med fokus inom kunskapsområdena ekonomi, juridik, organisation och verksamhetsstyrning. Anställningen innebär också programansvar för det internationella masterprogrammet Sport in Society.

  Ledig tjänst, tillsvidareanställning | Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management till Malmö universitet | Ansök senast 2020-04-30

  I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, seminarieledning, kursansvar och utveckling samt administration. Stor vikt läggs vid förmåga att forskningsanknyta kurser i grundutbildning inom såväl innehåll som pedagogik. Vidare ingår handledning av doktorander och att driva kurser inom forskarutbildningen i idrottsvetenskap inriktning samhällsvetenskap och humaniora. Dessutom ingår att initiera och driva forskningsprojekt och samverkan med det omgivande samhället.

  Disputation | Idrott som medel – inte som mål: Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrott av Daniel Bjärsholm, Malmö universitet, den 7 februari 2020

  The aim of this compilation thesis is to examine and analyze the preconditions for conducting social entrepreneurship in sport. In sum, the thesis contributes with empirical examples of social entrepreneurial sport organisations; a theoretical understanding of the “social” dimension of social entrepreneurship in sport; an ethical discussion on the role of researchers; and a starting point when discussing the Swedish government support for sport.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning pedagogik, till Malmö universitet. Ansök senast 15 februari 2020.

  I tjänsten ingår att initiera och driva forskningsprojekt med det omgivande samhället. Andra viktiga arbetsuppgifter för anställningen är handledning av doktorander och att driva kurser inom forskarutbildningen idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. I arbetsuppgifterna ingår vidare undervisning, handledning, seminarieledning, kursutveckling och administration i lärarprogram och idrottsvetenskapligt program.

  Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning på pedagogik, 100%, till Malmö universitet. Sök senast den 22 november 2019

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med ämnes- och grundlärarprogram i ämne/ämnesdidaktik i bollspel, friluftsliv, orientering, simning och träningslära.

  Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning på sport management till Malmö universitet. Sök senast den 22 november 2019

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera och genomföra undervisning inom sport management samt handleda examensarbeten inom kunskapsfältet idrottsvetenskap.

  Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, 50%, till Malmö universitet. Sök senast den 22 november 2019

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå och att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete inom grund- och ämneslärarprogram. I tjänsten ingår att arbeta med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera, genomföra och bedöma studenternas fystester inom den nystartade polisutbildningen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial