More
  Home Tags Magnus Ferry

  Tag: Magnus Ferry

  Journal of Teaching in Physical Education, Volume 39, 2020, Issue 3 | Don Hellison’s Life and Legacy

  The purpose of JTPE is to communicate national and international research and stimulate discussion, study, and critique of teaching, teacher education, and curriculum as these fields relate to physical activity in schools, communities, higher education, and sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: THE MAN BEHIND THE TEACHING PERSONAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY MODEL: A LIFE HISTORY OF DON HELLISON by Jenn M. Jacobs and Thomas Templin.

  En bok om kombinationen av elitidrott och skola på grundskolenivå utifrån nya teoretiska perspektiv

  Med en skolreform 2013 infördes särskilda idrottsklasser i den danska folkeskolen, och denna förändring blev föremål för omfattande forskning som nu avrapporteras i boken Talentudvikling og elitesport i skolen (Aarhus Universitetsforlag) av Jens Christian Nielsen och Jesper Stilling Olesen. Vi gav boken till Umeå-forskaren Magnus Ferry som läst den med stort intresse och funnit i den ny och värdefull kunskap om skola och idrott i kombination.

  Sport in Society, Volume 21, 2018, Issue 11

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  Jesper Fundberg har läst två rapporter från Centrum för idrottsforskning om jämställdhet inom idrotten

  Jesper Fundberg söker lösningen på idrottens jämställdhetsproblem i två rapporter från Centrum för idrottsforskning, Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2017 och Resurser, representation och ”riktig” idrott: Om jämställdhet inom idrotten, men han får aldrig riktigt klart för sig vilket problem som författarna tänker att jämställdhet ska lösa – eller ens vad som avses med jämställdhet.

  Physical Education and Sport Pedagogy, Volume 23, 2018, Issue 4

  The purpose of Physical Education and Sport Pedagogy is to provide a forum for high quality educational research for a national and international readership. We intend this research to have a high impact on both policy and practice. We accept review papers on a broad range of physical activities.

  Sport, Education and Society, Volume 23, 2018, Issue 3

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  ”Sport development” i den svenske kontekst

  Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial