More
  Home Tags Lone Friis Thing

  Tag: Lone Friis Thing

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 2

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, Volume 12, 2020, Issue 1

  Qualitative Research in Sport, Exercise and Health is a landmark publication – it is the first international journal solely dedicated to the advancement and dissemination of qualitative research in the sport, exercise, and health sciences. Open to all qualitative approaches, QRSEH aims to be eclectic in content. It will publish refereed articles covering the diverse landscape of qualitative research.

  Annals of Leisure Research, Volume 22, 2019, Issue 4

  Annals of Leisure Research publishes refereed articles which promote the development of research and scholarship in leisure studies. Annals is aimed at an international readership and seeks theoretical or applied articles which cover any topic within the broad area of leisure studies.

  International Review for the Sociology of Sport, Vol. 54, 2019, No. 4

  The International Review for the Sociology of Sport is a peer reviewed academic journal. Its main purpose is to disseminate research and scholarship on sport throughout the international academic community. The journal publishes research articles of varying lengths, from standard length research papers to shorter reports and commentary, as well as book and media reviews.

  European Journal for Sport and Society, Vol. 15, 2018, Issue 3

  The European Journal for Sport and Society is the official journal of the European Association for Sociology of Sport, EASS. Its function is to enable an international discussion about current issues and to foster collaboration between researchers from all social scientific sub-disciplines. It’s published 4 times per year.

  Is sport good for us? Probing the sport and health nexus

  The alleged benefits of sports for humans, individually and collectively, is put to the test as regards its health rewards in an edited volume by Daniel Parnell & Peter Krustrup, Sport and Health: Exploring the Current State of Play (Routledge). Katarina Sjögren Forss’ review takes us through the various chapters and eventually concludes with strong recommendations.

  Annals of Leisure Research, Volume 20, 2017, Issue 4

  Annals of Leisure Research publishes refereed articles which promote the development of research and scholarship in leisure studies. Annals is aimed at an international readership and seeks theoretical or applied articles which cover any topic within the broad area of leisure studies.

  Ny metodbok för skandinaviska idrottsforskare får tummen upp av forumrecensent

  Äntligen, menar Anders Östnäs, finns en idrottsvetenskaplig metodbok som utgår från den skandinaviska idrottspraktiken. Han syftar på Metoder i idrætsforskning, sammanställd av Lone Friis Thing och Laila Susanne Ottesen.

  Välkommen skandinavisk lärobok i idrottssociologi

  Äntligen! frestas man utbrista. En grundbok i idrottssociologi på skandinavisk botten. Antologin Grundbog i idrætssociologi, sammanställd av Lone Friis Thing och Ulrik Wagner, är just det, även om, som Arve Hjelseth påpekar in sin i stort sett positiva recension, den ibland blir exklusivt dansk.

  Danska sociologer om idrott och kön

  Ingela Kolfjord Hälsa och samhälle, Malmö högskola Inge Kryger Pedersen (red) DANSK SOCIOLOGI Nr. 2/15. Årg. juli 2004 Tema: Idræt og køn 160 sid, hft. København: Dansk sociologförening 2004 Den danska tidskriften Sociologi har utkommit med ett intressant temanummer om idrott och kön. De sex representerade artiklarna belyser kön och idrott ur olika infallsvinklar samtidigt som de tillsammans bildar en både historisk och nutida förståelseram för genuskonstruktion och dess förändring....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial