More
  Home Tags Lena Larsson

  Tag: Lena Larsson

  Sport, Education and Society, Volume 26, 2021, Issue 5

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: The concept of ‘friluftsliv literacy’ in relation to physical literacy in physical education pedagogies by Idar Lyngstad & Eivind Sæther.

  Exploring social justice pedagogies in health and physical education through Critical Incident Technique methodology | A summary

  In this feature article, Rod Philpott and colleagues summarize their article from European Physical Education Review in which they describe and reflect on the Critical Incident Technique (CIT) methodology used in their study ‘Education for Equitable Health Outcomes: The Promise of School Health and Physical Education’ to explore how secondary school health and physical education (HPE) teachers address social justice in their teaching practice.

  European Physical Education Review, Vol. 27, 2021, No. 1

  EPER is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research. The Forum Editor’s pick from the current issue: EXPLORING SOCIAL JUSTICE PEDAGOGIES IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION THROUGH CRITICAL INCIDENT TECHNIQUE METHODOLOGY by Rod Philpot, Wayne Smith, Göran Gerdin, Lena Larsson, Katarina Schenker, Susanne Linnér, Kjersti Mordal Moen, and Knut Westlie.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 9

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: THE CONTINUED IMPORTANCE OF FAMILY SPORT CULTURE FOR SPORT PARTICIPATION DURING THE TEENAGE YEARS by Åse Strandbu, Anders Bakken & Kari Stefansen.

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 10, 2019, Issue 2

  Curriculum Studies in Health and Physical Education has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field.

  Idrottslärare, gräsrotsbyråkrat som är problemlösare, trygghetsskapare och organisatör. En spännande läsning om att vara idrottslärare baserad på lärares egna berättelser

  Sofia Sebelius vill med sin licentiatuppsats Att vara idrottslärare: Om de själva får berätta (Malmö universitet) ge en bredare syn på idrottslärarrollen genom att fokusera idrottslärares egna berättelser om sitt yrkesutövande och handlande. Lena Larsson är positiv till uppsatsen men hade önskat ett mer kritiskt förhållningssätt. Dock, menar hon, är den ett ett viktigt kunskapsbidrag till forskningsfältet.

  European Physical Education Review, Vol. 25, 2019, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project

  EDUHEALTH is a short-form of “Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education”, the project name for a collaborative study, under the auspices of the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, involving Linnaeus University, University of Auckland and Inland Norway University of Applied Science.

  European Physical Education Review, Vol. 24, 2018, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  ”Sport development” i den svenske kontekst

  Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial