More
  Home Tags Lena Larsson

  Tag: Lena Larsson

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 10, 2019, Issue 2

  Curriculum Studies in Health and Physical Education has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field.

  Idrottslärare, gräsrotsbyråkrat som är problemlösare, trygghetsskapare och organisatör. En spännande läsning om att vara idrottslärare baserad på lärares egna berättelser

  Sofia Sebelius vill med sin licentiatuppsats Att vara idrottslärare: Om de själva får berätta (Malmö universitet) ge en bredare syn på idrottslärarrollen genom att fokusera idrottslärares egna berättelser om sitt yrkesutövande och handlande. Lena Larsson är positiv till uppsatsen men hade önskat ett mer kritiskt förhållningssätt. Dock, menar hon, är den ett ett viktigt kunskapsbidrag till forskningsfältet.

  European Physical Education Review, Vol. 25, 2019, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project

  EDUHEALTH is a short-form of “Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education”, the project name for a collaborative study, under the auspices of the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, involving Linnaeus University, University of Auckland and Inland Norway University of Applied Science.

  European Physical Education Review, Vol. 24, 2018, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  ”Sport development” i den svenske kontekst

  Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

  Den samme kritikk, den samme diagnose – et skifte må til i utdanningen av kroppsøvingslærere!

  I antologin I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien sammanställd av Erik Backman och Lena Larsson, pekar många bidrag åt samma håll; en nyttig upprepning, menar vår recensent Øyvind Førland Standal.

  Idrottsläreriet i fokus

  Torun Mattsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Lena Larsson Idrott – och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen 347 sidor, hft. Stockholm: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet 2009 (Studies in Education in Arts and Professions 1) ISBN 978-91-7155-937-1 I Lena Larssons avhandling är studieobjektet idrottslärarutbildningen och vad som sker i mötet mellan studenter och utbildning. Redan...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial