More
  Home Tags Laura Suominen Ingulfsvann

  Tag: Laura Suominen Ingulfsvann

  Intressant och relevant för blivande lärare i Kroppsøving och Idrott och hälsa

  Knut Skjesol & Idar Lyngstads antologi Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter (Fagbokforlaget) är skriven för den som läser till idrottslärare och förmedlar forskningsinsikter och diskuterar aktuella pedagogiska ämnen i samband med forskning. Gunn Nyberg framhåller i sin recension att antologin är ett lovvärt initiativ av forskarna vid Norduniversitet och den kan utgöra ett värdefullt bidrag till lärarutbildningarna i flera nordiska länder. Hon har läst den med stort intresse.

  Tensions and tractions of moving together and alone in physical education | A summary

  In this feature article, Laura Suominen Ingulfsvann, Vegard Fusche Moe & Gunn Engelsrud summarize their recent article in Sport, Education and Society in which they study and analyze children’s movements while playng games in a school physical education context. The authors demonstrate how multiple actions and multiple dimensions of movement emerge simultaneously and how children’s own movements and the activity emerge and develop through reciprocal interactions.

  Sport, Education and Society, Volume 26, 2021, Issue 2

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: TENSIONS AND TRACTIONS OF MOVING TOGETHER AND ALONE IN PHYSICAL EDUCATION by Laura Suominen Ingulfsvann, Gunn Engelsrud & Vegard Fusche Moe.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial