More
  Home Tags Kroppsøving

  Tag: kroppsøving

  Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2021 | Norges idrettshøgskole, Oslo, 3–4 juni, 2021. Abstract frist 10. mars, 2021

  Kroppsøvingskonferansen gjennomføres 3. og 4. juni 2021. Konferansen gjennomføres digitalt p.g.a. koronasituasjonen. Hensikten med konferansen er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet. Du er velkommen til å sende inn ditt abstrakt på norsk, svensk eller dansk.

  Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2020 | Norges idrettshøgskole, Oslo, 4–5 juni, 2020. Abstract frist 21 februar, 2019

  Vi har gleden av å invitere deg til den niende Kroppsøvingskonferansen på Norges idrettshøgskole. Konferansen retter seg mot forskere, lærere i høyere utdanning og i skoler, stipendiater, master-studenter og andre som er opptatt av Kroppsøving/Idrettsfag/Idrott och hälsa/Idræt i et forsknings- og utviklingsperspektiv. Du er velkommen til å sende inn ditt abstrakt på norsk, svensk eller dansk.

  Førsteamanuensis/ førstelektor i kroppsøving og fysisk fostring till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillinga er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga, praktisk pedagogisk utdanning, bachelor i idrett og kroppsøving, fagdidaktikk og  undervisningslære på idrett årsstudium og fysisk fostring i barnehagelærarutdanninga.

  Call for Participation | Kroppsøvingskonferansen 2018 | Norges idrettshøgskole, 7. og 8. juni 2018

  Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin syvende forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget 7.–8. juni 2018. Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole. Hensikten med konferansen er å dele kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

  Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag etablert

  Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag ble etablert 9. Juni 2016 på den årlige Kroppsøvingskonferansen på Norges idrettshøgskole (NIH). Dette første ordinære årsmøtet valgte en styringsgruppe som hadde sitt første møte 12.9.2016. Neste årsmøte avholdes på Kroppsøvingskonferansen på NIH 8. Juni 2017.

  Stipendiatstilling ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole

  Stipendiaten vil inngå i seksjonens forskningsområder innenfor kroppsøvingsfaget i skolen og elevers læring og utvikling, og undervisningspraksis og fagdidaktikk i kroppsøvingsfaget. Det åpnes for prosjekter med ulike dagsaktuelle forskningstemaer innenfor kroppsøvingsfaget som skolefag.

  Førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor i kroppsøving/idrett till Universitetet i Stavanger

  Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.100 studenter og 1.400 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial