More
  Home Tags Kjersti Mordal Moen

  Tag: Kjersti Mordal Moen

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 10, 2019, Issue 2

  Curriculum Studies in Health and Physical Education has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field.

  European Physical Education Review, Vol. 25, 2019, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project

  EDUHEALTH is a short-form of “Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education”, the project name for a collaborative study, under the auspices of the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, involving Linnaeus University, University of Auckland and Inland Norway University of Applied Science.

  Den samme kritikk, den samme diagnose – et skifte må til i utdanningen av kroppsøvingslærere!

  I antologin I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien sammanställd av Erik Backman och Lena Larsson, pekar många bidrag åt samma håll; en nyttig upprepning, menar vår recensent Øyvind Førland Standal.

  Varken skakad eller rörd

  Kjersti Mordal Moens doktorsavhandling “Shaking or Stirring”? A case-study of physical education teacher education in Norway lades fram vid Norges idrettshøgskole 2011. Vi bad Gunn Nyberg om en recension, och hennes grundliga läsning och gedigna recension ger vid handen att problematiken, resultaten och slutsatserna är bekanta. Och svaret på frågan i titeln blir – varken eller!
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial