More
    Home Tags Josh Birnbaum

    Tag: Josh Birnbaum

    Bilder får ersätta tusentals behövliga ord

    Fantastiska bilder, menar vår recensent Oskar Krantz om Dream Shot: The Journey to a Wheelchair Basketball National Championship skriven och fotograferad av Josh Birnbaum (Illinois University Press). Men bilderna ackompanjeras av en mycket blygsam textmassa, varvid vår recensent får recensera och resonera om bildens roll och betydelse i ett sådant här sammanhang – och klokt resonerar han!
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial