More
  Home Tags Jonas Mikaels

  Tag: Jonas Mikaels

  Friuftsforskaren Jonas Mikaels vid Gymnastik- och idrottshögskolan fick en tung volym att recensera. Antologin The Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning, sammanställd av Tonia Gray & Denise Mitten och utgiven av Palgrave är på drygt 900 sidor med 62 kapitel. Och den är tung också i innehållsligt, akademiskt hänseende, konstaterar vår recensent, som dock pekar på det höga priset som avskräckande.
  We are pleased to publish a review of Jonas Mikaels’ thesis-by-publication from 2017, Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum (GIH), by famed physical education and sports pedagogy scholar Dr. lisahunter.
  Jonas Mikaels, själv doktor i friluftsliv, recenserar Jakob Haahrs avhandling från 2016, Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: Et studie fra Det Sydfynske Øhav (Syddansk Universitet), och är mäkta imponerad av boken i dess helhet, inte minst avseende metodologin, och då främst av det autoetnografiska kapitlet, som ”är helt lysande”.
  This thesis aims to critically examine taken for granted assumptions underpinning friluftsliv and outdoor education as a learning area in the curriculum, and to explore the educational potential of a place-responsive pedagogy, in order to enable teachers to work within school-based friluftsliv in new and innovative ways.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial