More
  Home Tags Jonas Mikaels

  Tag: Jonas Mikaels

  Imponerande om oskrivna kvinno(frilufts)liv

  Friuftsforskaren Jonas Mikaels vid Gymnastik- och idrottshögskolan fick en tung volym att recensera. Antologin The Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning, sammanställd av Tonia Gray & Denise Mitten och utgiven av Palgrave är på drygt 900 sidor med 62 kapitel. Och den är tung också i innehållsligt, akademiskt hänseende, konstaterar vår recensent, som dock pekar på det höga priset som avskräckande.

  ‘Something more is added to the story, something that previously may have been missing or overlooked’: Jonas Mikaels’ Becoming Place

  We are pleased to publish a review of Jonas Mikaels’ thesis-by-publication from 2017, Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum (GIH), by famed physical education and sports pedagogy scholar Dr. lisahunter.

  En bildningsresa genom danskt turfriluftsliv

  Jonas Mikaels, själv doktor i friluftsliv, recenserar Jakob Haahrs avhandling från 2016, Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: Et studie fra Det Sydfynske Øhav (Syddansk Universitet), och är mäkta imponerad av boken i dess helhet, inte minst avseende metodologin, och då främst av det autoetnografiska kapitlet, som ”är helt lysande”.

  Public defence of doctoral thesis | Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum by Jonas Mikaels

  This thesis aims to critically examine taken for granted assumptions underpinning friluftsliv and outdoor education as a learning area in the curriculum, and to explore the educational potential of a place-responsive pedagogy, in order to enable teachers to work within school-based friluftsliv in new and innovative ways.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial