More
  Home Tags J.A. Mangan

  Tag: J.A. Mangan

  A thought-provoking narration about sport as a substitute for war

  Japanese Imperialism: Politics and Sport in East Asia: Rejection, Resentment, Revanchism examines the legacies of Japanese imperialism in light of the 2020 Tokyo Olympics. The anthology is edited by J.A. Mangan, Peter Horton, Tianwei Ren and Gwang Ok and published by Palgrave. Professor Kristian Gerner sees this as a fine example of history writing that takes moral issues seriously.

  Fragmentariskt om första världskriget och idrott, men lysande enskildheter

  Thierry Terret och J.A. Mangan står som redaktörer bakom antologin Sport, Militarism and the Great War: Martial Manliness and Armageddon och medverkar själva med mer än hälften av bidragen. Peter Englunds Stridens skönhet och sorg är en bättre skildring av första världskriget, konstaterar Matti Goksøyr, men den handlar ju inte om sport.

  Uncle Sam på spel

  Tobias Stark har läst tre Routledge-antologier i serien Sport in the Global Society, som från olika infallsvinklar undersöker amerikansk idrott. Det handlar om tre utmärkta forskningsprodukter rörande ett viktigt, men alltför förbisett akademiskt kunskapsområde, menar vår recensent.

  Värdefullt, men ställvis tjatigt

  Helena Tolvhed Historiska institutionen, Stockholms universitet J.A. Mangan ‘Manufactured’ Masculinity: Making Imperial Manliness, Morality and Militarism 441 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Sport in the Global Society – Historical Perspectives) ISBN 978-0-415-67718-9 Detta samlingsverk består i allt väsentligt av redan tidigare (från 1970-talet och framåt) publicerade artiklar ur J. A. Mangans rikliga forskningsproduktion. Tillkommer gör endast en kort inledning och likaledes avslutning – syntes och fördjupad diskussion...

  Idrott och etniska relationer

  Helena Tolvhed Lärarutbildningen, Malmö högskola  J. A. Mangan & Andrew Ritchie (red) Ethnicity, Sport, Identity: Struggles for Status 240 sid, hft. London: Frank Cass 2004 Empiriska studier kring idrottens betydelse för etniska relationer är, möjligen med undantag för fotbollen, än så länge ganska fåtaliga. Antologin Ethnicity, Sport, Identity. Struggles for Status, sammanställd av J.A. Mangan och Andrew Ritchie, utgör därmed ett välkommet bidrag till forskningsläget. De 12 artiklarna berör...

  Internationell kvinnofotboll – bakgrundsteckning och problemorientering

  Ingela Kolfjord Hälsa och samälle, Malmö högskola Fan Hong & J. A. Mangan Soccer, Women, Sexual Liberation – Kicking Off a New Era 272 sid, hft. London: Frank Cass 2004 Ännu en välkommen bok om kvinnofotboll har producerats under 2004 och det är Soccer, Women, Sexual Liberation – Kicking Off a New Era som redigerats av  Fan Hong & J. A. Mangan. Antologin bjuder på fjorton artiklar som...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial