More
  Home Tags Isak Lidström

  Tag: Isak Lidström

  Vacker idrottsbiografi med ett enastående källmaterial

  Idrottshistorikern Isak Lidström, vars doktorsavhandling handlar om samiska spår i skidsportens historia, har läst Olle Backmans Pava Lars Nilsson Tuorda: En samisk hjälte (Visto Förlag). Tuorda medverkade i den andra Dicksonska expeditionen till Grönland 1883 och vann sedermera det första Nordenskiöldsloppet 1884. Vår recensent uppskattar högeligen Backmans forskning och den veritabla bladvändare till bok han skrivit på rak och enkel sakprosa.

  Idrottshistoriskt pionjärarbete och en viktig inspirations- och kunskapskälla för framtida studier av svenska samers idrottande

  Den 10 september 2021 försvarade Isak Lidström framgångsrikt sin doktorsavhandling i idrottsvetenskap, På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia (Malmö universitet). I betygsnämnden satt bland andra historieprofessorn vid Umeå universitet Jonny Hjelm. Han var således väl placerad för att bli utvald att recensera Lidströms verk, och recensionen är en omfattande och kunnig genomgång och värdering som avhandlingen kommer ur med mer än äran i behåll.

  Årets julklappsbok för Vasaloppsintresserade

  I Herik Lenngrens Vasaloppet: 90 Kvinnor och Män i fäders spår (Louise Bäckelin Förlag) fångas det klassiska loppets själ, det magiska, mytiska och historiska, genom lika många ögonpar. Vi bad den ledande skidforskaren och Vasaloppsnörden Isak Lidström om en recension av detta praktverk, och han fångas av de människoöden som blandas i en bok som alla med intresse för Vasaloppet borde ha i sin bokhylla.

  Livestreamad disputation | På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia av Isak Lidström, Malmö universitet, den 10 september 2021

  Det övergripande syftet med Isak Lidströms avhandling är att belysa den moderna skidsportens samiska historia i Sverige utifrån organisations- och kulturhistoriska perspektiv som tar avstamp i begreppen nation och etnicitet. Det handlar med andra ord om att diskutera olika identitetsmässiga relationer som tagit sig uttryck inom organiserad skididrott. I fokus står organisatoriska utvecklingslinjer, nyckelhändelser och -personer ur vilka de kulturella markörer för samiskhet och svenskhet kan friläggas som konstruerats och omförhandlats över tid.

  Imponerande betraktelse över idrottens förändring över tid

  Jens Ljunggren är professor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet med stort engagemang i idrottens historia och historiografi, vilket nu senast kommit till uttryck i boken Den svenska idrottens historia (Natur & Kultur). Den nya boken imponerar på vår recensent Isak Lidström, snart själv doktor i idrottshistoria. Inte minst uppskattar han bokens intellektuella nivå och författarens förmåga att balansera mellan akademins krav på stringens och populärhistoriegenrens krav på läsvänlighet.

  The International Journal of the History of Sport, Volume 36, 2019, Issue 17–18 | Beyond Twenty-Four Million Words: New Perspectives from IJHS Editors

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. The Forum Editor’s pick from the current issue: BATTING, RUNNING, AND ‘BURNING’ IN EARLY MODERN EUROPE: A CONTRIBUTION TO THE DEBATE ON THE ROOTS OF BASEBALL by Isak Lidström & Daniel Bjärsholm.

  Captivating read about the early history of baseball

  Long before baseball became America’s national pastime, Europeans of all ages, genders, and classes were playing a similar game with varying names. In his book Pastime Lost: The Humble, Original, and Now Completely Forgotten Game of English Baseball (Nebraska UP), David Block looks for the roots of baseball mainly in England. Our reviewer Isak Lidström is highly appreciative of Block’s efforts, but calls for a wider perspective.

  Snöfall och vasalopp

  Hur blir det med Vasaloppet i år? Det klassiska skidloppet brottas med klimatkrisen liksom många andra vintersportorter i världen, och många oroar sig för skidsportens framtid. Men som genom ett trollslag har det nu, några timmar innan starten börjat falla snö – inte mycket, kanske det inte gör mycket för föret, men stämningen påverkas rimligen. Kring detta funderar en riktig vasaloppsentusiast, Isak Lidström.

  The International Journal of the History of Sport, Volume 36, 2019, Issue 11

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. As well as regular issues, the IJHS also offers regionally-focused issues on the Americas, Africa, Asia, Australasia and the Pacific, Europe, and the Middle East, and special issues each year on significant topics and themes.

  Høy litterær og historiefaglig kvalitet

  Vasaloppet 1929 står i centrum i Isak Lidströms senaste bok Heja Persson! Samisk triumf i Vasaloppet (Arx Förlag), och närmare bestämt titelns Persson, loppets vinnare, samen Johan-Abram Persson. Helge Chr. Pedersen, som själv forskar om Norges samer, läser en bok med hög idrottshistorisk nivå och därtill litterära kvaliteter, om än också med vissa litterära friheter.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial