More
  Home Tags Isak Lidström

  Tag: Isak Lidström

  Starting at the root: An interrogation of performance above all else logic in sport as we overshoot planetary boundaries

  In Sport, Performance and Sustainability, an open access volume edited by Svensson, Backman, Hedenborg & Sörlin (Routledge), the authors examine the logic of ‘faster, higher, and stronger’ and the technoscientific revolution behind the tremendous growth in sport performance over the last 100 years. Our reviewer Benjamin Mole commends the choice of Guttmann’s sportification concept as the starting point and finds much in the analyses to appreciate. Some critical observations notwithstanding, he hails the book for moving the discussion of sporting logics forward.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2023

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The Forum Editor’s choice from the current issue: Putting the puzzle together: The state of Sami sports research in Finland by Kati Lehtonen & Mikko Salasuo (open access)

  En svensk ”Sport Management-kanon”

  SISU Förlags ambitiösa trebandsutgåva Sport Management 1–3, under redaktion av Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson och PG Fahlström, får genomgående positiva omdömen av idrottsforum.orgs recensenter, Søren Bennike som recenserade del 1 i oktober 2019, och Julius Z. Strömberg i föreliggande recension av delarna 2 och 3. Strömberg efterlyser visserligen ett nordiskt perspektiv men ser inte den bristen som ett hinder för att använda böckerna när han lär ut sport management på Norges idrettshøgskole.

  Sport in Society, Volume 25, 2022, Issue 6 | Sport, Dominance, Hegemonic Culture and Rebellion

  Academics in various disciplines are writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life. The Forum Editor’s pick from the current issue: What’s at play? Power, transnational coaches and the global hegemony of performance within Danish elite swimming by Jørgen Bagger Kjær & Sine Agergaard.

  Vacker idrottsbiografi med ett enastående källmaterial

  Idrottshistorikern Isak Lidström, vars doktorsavhandling handlar om samiska spår i skidsportens historia, har läst Olle Backmans Pava Lars Nilsson Tuorda: En samisk hjälte (Visto Förlag). Tuorda medverkade i den andra Dicksonska expeditionen till Grönland 1883 och vann sedermera det första Nordenskiöldsloppet 1884. Vår recensent uppskattar högeligen Backmans forskning och den veritabla bladvändare till bok han skrivit på rak och enkel sakprosa.

  Idrottshistoriskt pionjärarbete och en viktig inspirations- och kunskapskälla för framtida studier av svenska samers idrottande

  Den 10 september 2021 försvarade Isak Lidström framgångsrikt sin doktorsavhandling i idrottsvetenskap, På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia (Malmö universitet). I betygsnämnden satt bland andra historieprofessorn vid Umeå universitet Jonny Hjelm. Han var således väl placerad för att bli utvald att recensera Lidströms verk, och recensionen är en omfattande och kunnig genomgång och värdering som avhandlingen kommer ur med mer än äran i behåll.

  Årets julklappsbok för Vasaloppsintresserade

  I Herik Lenngrens Vasaloppet: 90 Kvinnor och Män i fäders spår (Louise Bäckelin Förlag) fångas det klassiska loppets själ, det magiska, mytiska och historiska, genom lika många ögonpar. Vi bad den ledande skidforskaren och Vasaloppsnörden Isak Lidström om en recension av detta praktverk, och han fångas av de människoöden som blandas i en bok som alla med intresse för Vasaloppet borde ha i sin bokhylla.

  Livestreamad disputation | På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia av Isak Lidström, Malmö universitet, den 10 september 2021

  Det övergripande syftet med Isak Lidströms avhandling är att belysa den moderna skidsportens samiska historia i Sverige utifrån organisations- och kulturhistoriska perspektiv som tar avstamp i begreppen nation och etnicitet. Det handlar med andra ord om att diskutera olika identitetsmässiga relationer som tagit sig uttryck inom organiserad skididrott. I fokus står organisatoriska utvecklingslinjer, nyckelhändelser och -personer ur vilka de kulturella markörer för samiskhet och svenskhet kan friläggas som konstruerats och omförhandlats över tid.

  Imponerande betraktelse över idrottens förändring över tid

  Jens Ljunggren är professor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet med stort engagemang i idrottens historia och historiografi, vilket nu senast kommit till uttryck i boken Den svenska idrottens historia (Natur & Kultur). Den nya boken imponerar på vår recensent Isak Lidström, snart själv doktor i idrottshistoria. Inte minst uppskattar han bokens intellektuella nivå och författarens förmåga att balansera mellan akademins krav på stringens och populärhistoriegenrens krav på läsvänlighet.

  The International Journal of the History of Sport, Volume 36, 2019, Issue 17–18 | Beyond Twenty-Four Million Words: New Perspectives from IJHS Editors

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. The Forum Editor’s pick from the current issue: BATTING, RUNNING, AND ‘BURNING’ IN EARLY MODERN EUROPE: A CONTRIBUTION TO THE DEBATE ON THE ROOTS OF BASEBALL by Isak Lidström & Daniel Bjärsholm.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial