More
  Home Tags Sports injury

  Tag: sports injury

  Forskarprofil | Ulrika Tranæus, Karolinska Institutet

  Efter 20 år som leg naprapat för diverse elitidrottare tog Ulrika Tranæus en magisterexamen i psykologi inriktning idrott. Sedan rullade det på i samarbete med professor Urban Johnson på Högskolan i Halmstad och Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, Karolinska Institutet, vilket resulterade i en avhandling där hon fick ihop både idrottsmedicin och idrottspsykologi.

  Ny avhandling från Högskolan i Halmstad: Stress orsakar idrottsskador

  Andreas Ivarsson disputerade vid Högskolan i Halmstad fredagen den 8 maj, och han hoppas att hans forskningsresultat leder till att fler idrottare systematiskt börjar arbeta med stresshantering och på så sätt slipper skador.

  Ny doktorsavhandling: Stresshantering kan minska skador hos elitidrottare och därmed spara pengar

  En ny avhandling från Högskolan i Halmstad visar att psykologisk träning har potential att förhindra skador hos innebandyspelare på elitnivå. Bland de 401 spelare som följts under forskningsstudien minskade skadorna genom stresshantering. Avhandlingen fastställer även innebandyskador ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Ulrika Tranæus, forskare i idrottsmedicin vid Högskolan i Halmstad och Karolinska Institutet, har i sin avhandling studerat om gruppbaserad...

  Idrottsskadans psykologi | Svensk idrottspsykologisk förenings årskonferens | 8 okt 2014

  Finns det psykologiska riskfaktorer för skada? Hur kan vi göra för att förebygga dem i så fall? Kan man påverka rehabiliteringen från en psykologisk synvinkel? Hur kan man veta när en idrottare är klar för att återgå till sin idrott? Dessa och många andra frågor kommer att beröras genom inspirerande föreläsningar, övningar, praktiska råd och givande diskussioner. Mark B. Andersen,...

  Stipendiatstilling ved Senter for idretts­skade­forskning, Norges idrettshøgskole. Søk innen 5. januar 2014

  Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball...

  Kaliber granskar barn- och ungdomsidrotten i tre program

  Sveriges Radios program för undersökande journalistik, Kaliber, har svarat för en rad sensationella avslöjanden genom åren. Nu tare man sig an barn- och ungdomsidrotten: Hård träning, trasig kropp Söndag 20 januari 2013 kl 12:00 Överbelastningsskador, stressfrakturer och ett skelett som till slut riskerar att gå av - innan du ens hunnit bli tonåring. Men också drömmar om segrar och att kunna ägna livet...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial