More
  Home Tags Heléne Bergentoft

  Tag: Heléne Bergentoft

  An impressive collection, developed in the Swedish PE research environment

  Håkan Larsson’s edited collection Learning Movements: New Perspectives of Movement Education (Routledge) provides a societal and epistemological background for new approaches in movement theory and practice. Gunn Helene Engelsrud’s review offers an insightful and elucidative reading, and critical points notwithstanding she concludes her review by asserting that the qualified selection of research makes the book rich and well worth studying and investigating.

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 12, 2021, Issue 3

  CSHPE has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field. The Forum Editor’s pick from the current issue: The relation between teaching physical education and discourses on body weight – an integrative review of research by Mikael Quennerstedt, Dean Barker, Anna Johansson & Peter Korp (open access).

  Värdefull om än överteoretiserande avhandling om vägen till fördjupat lärande

  Heléne Bergentoft disputerade i maj 2019 på avhandlingen Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv (Göteborgs universitetet), i vilken hon ådagalade samband mellan undervisning och lärande av rörelseförmåga samt transfer av kunnande. Suzanne Lundvall reder ut teoretiska utgångspunkter och begrepp i denna inte helt lättlästa men väl läsvärda bok.

  European Physical Education Review, Vol. 26, 2020, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv | Heléne Bergentoft, Göteborgs universitet

  Syftet med denna undersökning var att studera hur kopplingar mellan undervisning och lärande om rörelsekapacitet i skolämnet idrott hälsa kan utvecklas och överföras genom forskning om praktikutveckling. Kulturhistoriskt perspektiv och variationsteori användes som ramverk. Genom att använda variationsteori blev förståelsen för rörelsens förmåga mer nyanserad och specificerad.

  Quest, Volume 69, 2017, Issue 4

  Quest is the official journal of the National Association for Kinesiology in Higher Education (NAKHE). It is the leading journal for interdisciplinary scholarship for professionals in kinesiology in higher education. Quest provides a public forum for scholarship, creative thought, and research relevant to a broad range of interests held by faculty and leaders in higher education today.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial