More
  Home Tags Helena Tolvhed

  Tag: Helena Tolvhed

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2020

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond.The Forum Editor’s pick from the current issue: NORDISK IDROTTSSAMLING UNDER VINTERKRIGET: BANDYLANDSKAMPERNA SVERIGE–FINLAND OCH NORGE–FINLAND I FEBRUARI 1940 by Peter Dahlén.

  Från folkhälsa till ”hälsoism”? Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970

  Det blev mycket pang för pengarna när Vetenskapsrådet beslöt finansiera Helena Tolvheds forskningsprojekt om nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970. Vi har nöjet att här och nu publicera en för forumet specialredigerad version av slutrapporten till rådet; en förnämlig sammanfattning av hela projektet och dess spännande delstudier, med en förteckning över projektets många publikationer.

  Oregerliga kroppar: Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger

  I denna essä diskuterar Helena Tolvhed Roxane Gays bok i relation till en feministisk forskningstradition liksom till 2000-talets framväxande forskningsfält för Critical Health Studies och Critical Weight Studies/Critical Fat Studies. Dessa fält har uppmärksammat hur hälsa framträder som ett överordnat värde och livsprojekt i det senmoderna samhället, och hur hälsa har blivit lika med en smal och vältränad kropp. 

  Rapport från det idrottshistoriska nätverksmötet vid Stockholms universitet den 2–3 november 2017

  I början av november 2017 sammanstrålade 18 idrottshistoriker av facket i Stockholm – en norsk, en dansk, och 16 svenskar. En av fyra kvinnor var Helena Tolvhed, som i sin rapport från mötet berättar lite om vad som diskuterades.

  Sport in Society, Volume 20, 2017, Issue 8

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  Nittonhundratalets svenska kvinnoidrott – en historik med stor feministisk tyngd

  Gerd von der Lippe har läst Helena Tolvheds senaste bok, På damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 (Makadam) och rekommenderar den till alla idrottshistoriskt och -sociologiskt intresserade – ”den er noe av det beste jeg har lest”.

  Det fysiska är politiskt – Helena Tolvhed släpper ny studie om femininitet, motstånd och makt i svensk idrott

  Pressrelease och inbjudan: I sin nya bok På damsidan undersöker historikern Helena Tolvhed spänningsförhållandet mellan å ena sidan idrott som en mansdominerad och maskuliniserad arena, och å andra sidan kvinnokroppar och femininitet.

  Idrott, Historia & Samhälle 2012

  Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit med årets nummer. Flera nyheter bjuds man, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, på i den nya utgåvan. Redaktionen, till att börja med, är ny. Johan Norberg och Leif Yttergren har fått lämna plats åt Paul Sjöblom och Helena...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial