More
  Home Tags Førstelektor

  Tag: førstelektor

  Vacancies | Førsteamanuensis / førstelektor i kroppsøvings- og idrettsvitenskap med vekt på samfunnsvitenskapelige emner, til Nord universitet, Bodø. Søknadsfrist 20. februar 2022

  Stillingen er organisatorisk tilknyttet Faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv (KIF), Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Faggruppen KIF har for tiden cirka 35 ansatte. Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen ved studiested Levanger knyttet til, bachelor idrettsvitenskap, master kroppsøvings- og idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, videreutdanning i kroppsøving og kroppsøving på lærerutdanning.

  Ledig stilling | Førstelektor/førsteamanuensis i idrettspedagogikk, læring og ledelse, till Universitetet i Sørøst-Norge. Søknadsfrist 9. 0oktober 2021

  Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder idrett. Søkere må ha relevant doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen idrettspedagogikk, læring og ledelse i idretten. Det vil bli lagt særlig vekt på om søker kan undervise i emnene både i praksis og teori. På institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving er vi svært opptatt av å kunne tilby god undervisning og veiledning. Det vil bli lagt stor vekt på erfaring i og evne til å undervise og veilede studenter.

  Ledig plats | Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kroppsøvingsdidaktikk til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  De som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter i grunnskolelærerutdanningene – fagprofil kroppsøving, drive forskning og faglig utviklingsarbeid, samt formidling av forskningsresultater. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

  Førsteamanuensis/ førstelektor i samfunnsvitskaplege emner i idrett till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Arbeidsoppgåver innan etter- og vidareutdanning- og/eller kurs og oppdragsverksemd kan og vere aktuelt, avhengig av søkaren sin kompetanse og instituttet sine behov. Det er forventa deltaking i forskingsaktiviteten på instituttet/fakultetet. I stillinga inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid. Tilsette søkar om tid til forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for utdanningane ved instituttet.

  Førsteamanuensis/ førstelektor i friluftsliv till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Det er forventa deltaking i forskingsaktiviteten på instituttet/fakultetet. I stillinga inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid. Tilsette søker om tid til forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for utdanningane ved instituttet.Ekskursjoner er ein del av undervisninga ved instituttet og ein må ved behov delta på desse.

  Førsteamanunesis/ førstelektor/ høgskolelektor i friluftsliv, vikariat, till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillingane er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er nærfriluftsliv, friluftslivspedagogikk, bre-, fjell- og naturkjennskap, klatring, vinterfriluftsliv, friluftsliv, kultur og samfunn, naturbasert turisme, naturguiding og vitskapleg metode.

  Førsteamanuensis/ førstelektor i kroppsøving og fysisk fostring till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillinga er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga, praktisk pedagogisk utdanning, bachelor i idrett og kroppsøving, fagdidaktikk og  undervisningslære på idrett årsstudium og fysisk fostring i barnehagelærarutdanninga.

  Førsteamanunesis/ førstelektor/ høgskolelektor i kroppsøving og fysisk fostring, vikariat, till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillingane er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal.Fagområda vi søker særleg kompetanse i er kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga, praktisk pedagogisk utdanning og bachelor i idrett og kroppsøving, undervisningslære på idrett årsstudium og fysisk fostring i barnehagelærarutdanninga.

  Førsteamanunesis/ førstelektor i idrett till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillingane er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er aktivitetslære, undervinsingslære, ferdigheitslære, personleg trenar, treningslære, coaching i idrettspsykologi, bevegelseslære, anatomi, motorikk og vitskapleg metode.I stillinga inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid.

  Førsteamanuensis / førstelektor/ høgskolelektor i idrett, vikariat, till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Fagområda vi søker særleg kompetanse i er aktivitetslære, undervisningslære,  ferdigheitslære, personleg trenar, treningslære, bevegelseslære,coaching i idrettspsykologi,  anatomi, motorikk og vitskapleg metode. Søkaren må ha kompetanse i idrett/ kroppsøving /friluftsliv eller eit anna fag/fagområde med stor relevans for stillinga.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial