More
  Home Tags List of scholars

  Tag: list of scholars

  Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

  Katarina Schenkers forskning handlar om att ge barn möjlighet att delta och att påverka, dels skolämnet Idrott och hälsa, dels den statligt finansierade idrottsrörelsen. Samtidigt ingår det i vuxenansvaret att sätta gränser ifall något tenderar att bli ohälsosamt. Detta medför en balansgång – en akt som ibland misslyckas. Argumenten relaterade till barns bästa tenderar då att formuleras utifrån vuxnas egna intressen.

  Sport Scholar Profile | Verena Lenneis, University of Copenhagen

  Verena Lenneis has a broad, international social science background, gaining a bachelor’s degree in sport sciencea and a bachelor’s/master’s degree in law from University of Vienna, and then a master's and PhD degree in sociology of sport/physical activity/health from University of Copenhagen. She is also a proficient footbag player, having won multiple World, European and Austrian Championships.

  Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

  Lena Larsson är verksam på institutionen för idrottsvetenskap i Kalmar. Hon forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

  Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

  Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

  Forskarprofil | Hans-Christer Holmberg, Mittuniversitetet

  Hans-Christer Holmberg disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Physiology of Cross-Country-Skiing”. 2009 förordnades han till docent och 2010 professor på Mittuniversitetet. Holmberg är sedan 2005 utvecklingschef på Sveriges olympiska kommitté. Han har emottagit både det lilla och stora priset i idrottsvetenskap från Sveriges centralförening för idrottens främjande.

  Sport Scholar Profile | Ejgil Jespersen, 1950–2020

  Position Professor, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Health Science in Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, PL - 21-500 Biała Podlaska Contact E-mail Research  interest Phenomenology of body and movement culture Ongoing research Movement and disability studies Universal design of movement facilities Selected publications Habitual Learning as Being-in-the-World. On Merleau-Ponty and the Experience of Learning. With Jing He. Frontiers of Philosophy in China 12(2):...

  Sport Scholar Profile | Jacquelyn Allen-Collinson, University of Lincoln

  Jacquelyn Allen-Collinson is a qualitative sociologist and a graduate of the Universities of Warwick and South Wales. Her principal research interests cohere around the sociology of the body; embodiment and the senses; health and wellbeing; identity and identity work; sociological & feminist phenomenology; autoethnographic & auto-phenomenographic approaches.

  Forskarprofil | Lone Friis Thing, Københavns Universitet

  Lone Friis Thing är lektor vid Institut for Idræt og Ernæring vid Københavns Universitet. Hon har en MSc i humanistiskt och samhällsvetenskaplig idrottsvetenskap och biologi, och en doktorsexamen från Sociologisk Institut. Lone ansvarar för masterprogrammen vid Institut for Idræt of Ernæring. Hon forskar om sociologiska aspekter av idrott, hälsa och kropp, med mera.

  Forskarprofil | Nils Petter Aspvik, NTNU, Trondheim

  Nils Petter Aspvik er utdannet MSc. i Idrettsvitenskap ved NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Samfunns- og idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Doktorgradsavhandlingen omhandler fysisk aktivitet og helse blant eldre (Generasjon 100 prosjektet).

  Forskarprofil | Anne Tjønndal, Nord Universitet

  Anne Tjønndal in an Associate Professor at Nord University, Bodø, with a Ph.D. in sociology (2018). She is also employed at the Norwegian University of Science and Technology as an associate professor II, which is where she earned a Master’s degree in Sports science (2014). Her research interests include sport sociology, innovation and sports coaching, including areas such as social inequality, social inclusion and exclusion, technology and digitalization in sport, the role of the coach, coach-athlete relationships, sustainability and gender perspectives on sport. Anne is also a boxer.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial