More
  Home Tags List of scholars

  Tag: list of scholars

  Sport Scholar Profile | Søren Bennike, Danish Football Association

  Dr. Søren Bennike was until quite recently a Post-Doctoral researcher and lecturer at the 'Department of Nutrition, Exercise and Sports' at the University of Copenhagen. He taught the courses 'sport in the welfare society' and 'the organisation of sport – in theory and practice'. He is now working at the Danish Football Association as Project Lead of Research & Knowledge.

  Sport Scholar Profile | Trygve Beyer Broch, Inland Norway University

  Trygve B. Broch er førsteamanuensis ved Institutt for Folkehelse, Høgskolen i Innlandet. 2017-2018 er Broch Fulbright forsker ved Center for Cultural Sociology ved Yale University. Han jobber med å utvikle kultursosiologiske perspektiver generelt, og det sterke programmet spesielt, i sosiologisk forskning på idrett.

  Sport Scholar Profile | Jens Christian Nielsen, Aarhus University

  For a number of years, Jens Christian Nielsen has studied young people's well-being and mistrust, transition and identity processes, participation and social communities, and learning and competence development. He is currently responsible for a major research project on talent development in sports ant in the primary school education.

  Sport Scholar Profile | Sepandarmaz Mashreghi, Malmö University

  Sepandarmaz (Sepand) Mashreghi has an international academic background in psychology and physical activity. Before starting her doctoral studies at Malmö University, she earned her bachelor’s degree in Neuropsychology from University of British Columbia and her Master’s degree in Exercise and Sport Psychology from Lund University. She is also an avid runner and a yoga instructor.

  Forskarprofil | Stefan Brodin, Uppsala universitet

  Befattning Master i historia, särskilt idrottshistoria vid Uppsala universitet Adress Österbylevägen 23 A 18773 Täby, Tel: 0702443351 E-mail Forskningsinriktning Idrottshistoria Pågående projekt Landskapens idrottshistoriska utveckling När idrotten kom till Jämtland. Idrott i offentlighetens ljus 1877-1945. Publikationer i urval ”Varför behövs idrottshistoria? En studie om hur idrottshistoria har utvecklats som disciplin vid svenska högskolor och universitet”. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2016 Skapad 2017-09-17

  Sport Scholar Profile | Ask Vest Christiansen, Aarhus University

  Ask Vest Christiansen is an Associated Professor at the Section for Sport Science, Aarhus University. His main research area is humanistic doping research; doping in elite sports as well as recreational athletes’ use of performance and image enhancing substances. Long interviews are being carried out in order to understand the use of these substances as a cultural rather than medical problem.

  Forskarprofil | Britt-Marie Ringfjord, Linnéuniversitetet, Kalmar

  Britt-Marie Ringfjord undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex., politik, utbildning, sport och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer.

  Forskarprofil | Mikael Lindfelt, Åbo Akademi

  Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi vid Åbo universitet, med en master i teology och filosofi och en FD i praktisk filosofi. Hans forskningsintresse inkluderar filosofiska och etiska aspekter på idrott, samt kopplingar mellan idrott och religion. Mikael medverkar regelbundet på idrottsforum.org med artiklar och recensioner.

  Forskarprofil | Hanna Söderlund, Umeå universitet

  Hanna Söderlund forskar om förhandlingar av maktpositioner och kön i skidsport på tv. Det som undersöks är hur kvinnliga och manliga idrottare och experter kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-sändningar från skid-VM I Lahti. Tidigare har hon forskat om hur kvinnliga och manliga komiker kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-programmet Parlamentet på TV4.

  Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

  Katarina Schenkers forskning handlar om att ge barn möjlighet att delta och att påverka, dels skolämnet Idrott och hälsa, dels den statligt finansierade idrottsrörelsen. Samtidigt ingår det i vuxenansvaret att sätta gränser ifall något tenderar att bli ohälsosamt. Detta medför en balansgång – en akt som ibland misslyckas. Argumenten relaterade till barns bästa tenderar då att formuleras utifrån vuxnas egna intressen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial