More
  Home Tags List of scholars

  Tag: list of scholars

  Forskarprofil | Leif Yttergren, Gymnastik- och idrottshögskolan

  Befattning Docent, lektor Adress Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 Stockholm leif.yttergren@gih.se Forskningsinriktning Tträningshistoria, GCI/GIH-historia Pågående projekt GCI/GIHs historia, Dan Waern – en livshistoria Nyligen avslutat projekt Stockholm-OS: tävlingarna – människorna – staden Publikationer Från skidsport till skogsmulle. Friluftsfrämjandet 1892-1992 (1992). Täflan är lifvet. Idrottens organisering och sportifiering i Stockholm 1860-1898 (akad. avh., Stockholm, 1996) Var bollen rund? : en guide till idrottens...

  Sport Scholar Profile | Hans Lundberg, Linnæus University

  Hans Lundberg is a Senior Lecturer in Entrepreneurship and Innovation at the School of Business and Economics at Linnaeus University (LNU, Kalmar and Växjö, Sweden). His research focus is on early stage venturing characterised by vague gestations, competing logics, goal conflicts and resource constraints in contexts with high degree of ambiguity and uncertainty. Theoretically, he is interested in context, model building and conceptual history.

  Forskarprofil | Tobias Stark, Linnéuniversitetet

  Befattning Fil dr i historia. Universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap,  Linnéuniversitet, SE-351 95 Växjö, Sweden +46 (0)470–70 83 93 Tobias.Stark@lnu.se Forskningsinriktning Ishockey med tonvikt på historiska och kulturella aspekter Pågående projekt Power Play: Sverige och den Nordamerikanska ishockeyindustrin Nyligen avslutat projekt Folkhemmet på is : Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 (Ak avh., Växjö 2010) Publikationer "Ice hockey, Europe", in Sports around...

  Forskarprofil | Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet

  Befattning Docent i ekonomisk historia, Universitetslektor Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet Adress Ekonomisk-historiska institutionen, Box 513, SE-751 20 UPPSALA E-post Forskningsinriktning Idrottshistoria, jakt, Stockholmsolympiaden, Sigfrid Edström Pågående projekt Aktörerna bakom Stockholmsolympiaden 1912 Nyligen avslutat projekt Genus och jakt (i boken Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960, se nedan) Publikatione i urval ”Att organisera olympiska spel: Personerna bakom Stockholmsolympiaden”, artikel i Stockholmsolympiaden 1912 – Tävlingarna,...

  Forskarprofil | Lars-Erik Alkvist, Högskolan Dalarna

  Befattning FD, universitetslektor i sociolog Adress Högskolan i Dalarna, 791 88 Falun E-post: lav@du.se Forskningsinriktning Idrott och perfektion Publikationer Alkvist, L-E (1996) Biologismen – ett samhällsprojekt. Tidskrift för Folkets historia, nr 3-4, s 118-126. Alkvist, Lars-Erik (2000) Max Weber och rationaliseringsformerna.Licentiatavhandling. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2000:3. Alkvist, L-E (2001) Max Webers verklighetsvetenskap. Forskarrapport. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2001:1 Alkvist, Lars-Erik (2002) Från modernitet till informationellt samhälle – en essä omkring samhällsteorier. Forskarrapport 1. Institutionen för beteendevetenskap...

  Forskarprofil | Per Øystein Hansen, Norges idrettshøgskole

  Befattning Doktorgradsstipendiat Adress Norges Idrettshøgskole, Postboks 4014, Ullevål Stadion, NO-0806 Oslo Per.oystein.hansen@nih.no Telefon: +47 23 26 24 46 Forskningsinriktning Organisasjon og ledelse i toppidrett Pågående projekt «Making the Best Even Better». En studie av organisasjon og ledelse i norsk toppidrett Publikationer Hansen, P. Ø. (2011). Står Norges Skiforbunds monopol på eliteutøvere for fall? In D.V.ed. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset (Eds.), Norsk Idrett: Indre spenning...

  Ny på forskarlistan: Annika Bodemar, Norges idrettshøgskole

  Vi välkomnar Annika Bodemar till forskarlistan. Annika är forskarstuderande vid Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole. Hennes primära forskningsintresse handlar om ungt ledarskap vid stora idrottsarrangemang, och hon studerar för närvarande ungdoms-OS i Innsbruck i januari 2012. Annika har sin grundexamen från NIH med inriktning på idrottspsykologi, och hennes mastersuppsats från 2001 har titeln Lyssna på oss! Ledarbeteende, belåtenhet, prestation...

  Ny på forskarlistan: Mattias Johansson, Örebro universitet

  Vi välkomnar Mattias Johansson till forskarlistan. Mattias disputerade den 29 maj 2009 i Idrott vid Örebro på avhandlingen Qigong: Acute affective responses in a group of regular exercisers. Mattias hade handletts av Peter hassmén, och opponent vid disputationen var professor Torsten Norlander, enheten för psykologi vid Karlstads universitet. Mattias är kvar i Örebro, vid avdelningen Idrott där han är lektor i idrott, inriktning psykologi....

  Ny på forskarlistan: Daniel Svensson, Kungliga Tekniska Högskolan

  Vi välkomnar Daniel Svensson till forskarlistan. Daniel är doktorand vid KTH i Stockholm och knuten till Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Han kommer från idéhistoria vid Göteborgs universitet, där han studerade synen på landskap och natur i Sverige under 1800- och 1900-talen, bland annat i texter av Dag Hammarskjöld och Wilhelm Peterson-Berger. Dessa studier knyter an...

  Ny på forskarlistan: Tonje Fjogstad Langnes, Norges idrettshøgskole

  Vi välkomnar Tonje Fjogstad Langnes till forumets forskarlista. Tonje ”är doktorand vid Norges idrettshøgskole, Institutt for kroppsøving og pedagogikk, där hon inledde sitt avhandlingsprojekt 2010 efter en karriär inom och utanför den akademiska världen som dock alltid haft en tydlig, om än varierad, idrottskoppling. Tonjes avhandlingsprojekt har rubriken ”Breakdans – ’det er meg’”, och undersöker vilken betydelse rörelsefärdigheter i breakdans kan...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial