More
  Home Tags List of scholars

  Tag: list of scholars

  Sport Scholar Profile | Elisabet Apelmo, Malmö University

  In Elisabet Apelmo’s artistic works, ideas about the body, associated to gender, power and identity, have been central themes. She has taken those interests along to her present research in sociology. Theoretically, she combines phenomenology, feministic theory and disability studies/crip theory with a sociological understanding of structures and institutional processes.

  Forskarprofil | Mikael Londos, Malmö högskola

  Examen, befattning Fil dr i pedagogik, universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, SE-205 06 Malmö +4640 665 8122 mikael.londos@mah.se Forskningsinriktning Idrottspedagogik Pågående projekt Verksamhetsförlagd utbildning för idrottslärarstuderande och de första åren i yrket Publikationer Spelet på fältet: Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid Malmö: Malmö högskola 2010 På idrottsforum.org Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard København: Idrættens...

  Forskarprofil | Leif Yttergren, Gymnastik- och idrottshögskolan

  Befattning FD, lektor Adress Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 Stockholm leif.yttergren@gih.se Forskningsinriktning Tträningshistoria, GCI/GIH-historia Pågående projekt GCI/GIHs historia, Dan Waern – en livshistoria Nyligen avslutat projekt Stockholm-OS: tävlingarna – människorna – staden Publikationer Från skidsport till skogsmulle. Friluftsfrämjandet 1892-1992 (1992). Täflan är lifvet. Idrottens organisering och sportifiering i Stockholm 1860-1898 (akad. avh., Stockholm, 1996) Var bollen rund? : en guide till idrottens...

  Forskarprofil | Hans Lundberg, Linnéuniversitetet

  Befattning Fil dr, Senior Lecturer in Entrepreneurship, Linnaeus University, Växjö, Sweden Officer of European Academy of Management (EURAM), Brussels, Belgium Adress Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö hans.lundberg@lnu.se Forskningsinriktning Företagsekonomi, inriktning entreprenörskap från konstruktionistiska utgångspunkter. Pågående projekt Nyligen avslutat projekt Publikationer Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999–2008 Växjö: Växjö University Press 2009 (Acta Wexionensia Nr 182/2009) På idrottsforum.org Masskommunicerad underhållningsidrott som koncentrerad livsförenkling: Om idrottens konceptuella gränser...

  Forskarprofil | Tobias Stark, Linnéuniversitetet

  Befattning Fil dr i historia. Universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap,  Linnéuniversitet, SE-351 95 Växjö, Sweden +46 (0)470–70 83 93 Tobias.Stark@lnu.se Forskningsinriktning Ishockey med tonvikt på historiska och kulturella aspekter Pågående projekt Power Play: Sverige och den Nordamerikanska ishockeyindustrin Nyligen avslutat projekt Folkhemmet på is : Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 (Ak avh., Växjö 2010) Publikationer "Ice hockey, Europe", in Sports around...

  Forskarprofil | Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet

  Befattning Docent i ekonomisk historia, verksam som forskarassistent vid Historiska institutionen, Stockholm Adress Historiska institutionen, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm Therese.Nordlund.Edvinsson@historia.su.se Forskningsinriktning Idrottshistoria, jakt, Stockholmsolympiaden, Sigfrid Edström Pågående projekt Aktörerna bakom Stockholmsolympiaden 1912 Nyligen avslutat projekt Genus och jakt (i boken Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960, se nedan) Publikatione i urval ”Att organisera olympiska spel: Personerna bakom Stockholmsolympiaden”, artikel i Stockholmsolympiaden 1912 – Tävlingarna, människorna, staden, (red) Leif Yttergren &...

  Forskarprofil | Lars-Erik Alkvist, Högskolan Dalarna

  Befattning FD, universitetslektor i sociolog Adress Högskolan i Dalarna, 791 88 Falun E-post: lav@du.se Forskningsinriktning Idrott och perfektion Publikationer Alkvist, L-E (1996) Biologismen – ett samhällsprojekt. Tidskrift för Folkets historia, nr 3-4, s 118-126. Alkvist, Lars-Erik (2000) Max Weber och rationaliseringsformerna.Licentiatavhandling. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2000:3. Alkvist, L-E (2001) Max Webers verklighetsvetenskap. Forskarrapport. Sociologiska institutionen. Lunds universitet. 2001:1 Alkvist, Lars-Erik (2002) Från modernitet till informationellt samhälle – en essä omkring samhällsteorier. Forskarrapport 1. Institutionen för beteendevetenskap...

  Forskarprofil | Per Øystein Hansen, Norges idrettshøgskole

  Befattning Doktorgradsstipendiat Adress Norges Idrettshøgskole, Postboks 4014, Ullevål Stadion, NO-0806 Oslo Per.oystein.hansen@nih.no Telefon: +47 23 26 24 46 Forskningsinriktning Organisasjon og ledelse i toppidrett Pågående projekt «Making the Best Even Better». En studie av organisasjon og ledelse i norsk toppidrett Publikationer Hansen, P. Ø. (2011). Står Norges Skiforbunds monopol på eliteutøvere for fall? In D.V.ed. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset (Eds.), Norsk Idrett: Indre spenning...

  Ny på forskarlistan: Annika Bodemar, Norges idrettshøgskole

  Vi välkomnar Annika Bodemar till forskarlistan. Annika är forskarstuderande vid Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole. Hennes primära forskningsintresse handlar om ungt ledarskap vid stora idrottsarrangemang, och hon studerar för närvarande ungdoms-OS i Innsbruck i januari 2012. Annika har sin grundexamen från NIH med inriktning på idrottspsykologi, och hennes mastersuppsats från 2001 har titeln Lyssna på oss! Ledarbeteende, belåtenhet, prestation...

  Ny på forskarlistan: Mattias Johansson, Örebro universitet

  Vi välkomnar Mattias Johansson till forskarlistan. Mattias disputerade den 29 maj 2009 i Idrott vid Örebro på avhandlingen Qigong: Acute affective responses in a group of regular exercisers. Mattias hade handletts av Peter hassmén, och opponent vid disputationen var professor Torsten Norlander, enheten för psykologi vid Karlstads universitet. Mattias är kvar i Örebro, vid avdelningen Idrott där han är lektor i idrott, inriktning psykologi....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial