More
  Home Tags List of scholars

  Tag: list of scholars

  Forskarprofil | Martin Alsiö, Stockholm

  Befattning Fil mag i samhälle och kultur i ett skolperspektiv, lärare, frilansjournalist och författare Adress Epost martin.alsio@hotmail.com Hemsida martinalsio.se Forskningsinriktning Samlar empiriskt fungerande lösningar till den globala huliganfrågan. Pågående projekt Derbydags: om vänskaper & rivaliteter i svensk fotbollshistoria Publikationer Tretton män vid bordet: en kort historia om SvFF:s ordförande, artikelserie SFS-Bolletinen 2012:1-4 100 år med allsvensk fotboll, Idrottsförlaget 2011 Konsten att vända ett stort...

  Forskarprofil | Helle Winther, Københavns Universitet

  Befattning PhD, Lektor Adress Institut for Idræt og Ernæring, Afdeling for Humaniora og Samfundsvidenskab, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, DK-2200 København N Tel: (0045) 35320806 hwinther@ifi.ku.dk Forskningsinriktning Kropssprog, ekspressivitet og kommunikation; bevægelsens og kroppens forbindelse med menneskets emotionelle dynamik og identitetsprocesser; kropspsykologi og kropslæsning; dans, gruppedynamik og undervisning Pågående projekt Mod en dybere forståelse af kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i den...

  Forskarprofil | Åsa Bäckström, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

  Befattning Fil dr och högskolelektor i idrottsvetenskap Adress GIH - Swedish School of Sport and Health Sciences, Lidingövägen 1/ Box 5626, 114 86 Stockholm Phone: +46 8 120 53 763 E-mail: asa.backstrom@gih.se Web: http://www.gih.se/Personal/Asa-Backstrom/ Forskningsinriktning Ungdomskultur, idrottskultur, pedagogik Pågående projekt Estetiska lärprocesser – kunskap, kropp och skateboardkultur (Vetenskapsrådet) Publikationer Bäckström, Å. (2012). Knowing and teaching kinaesthetic experience in skateboarding: An example of sensory emplacement. Sport, Education and Society. Fors,...

  Forskarprofil | Bill Sund, Stockholms universitet

  Befattning Professor emeritus Adress Hjortronmossevägen 27 139 35 Värmdö bill.tage.sund@gmail.com Forskningsinriktning Fotboll, cykelsport, Sport Management, idrottens dopingproblematik Pågående projekt Den svenska cykelsportens kamp mot doping. Folkrörelsesportens paradoxer och hybrider. Spelsystem och ledarskap i fotbolls EM 2016 och i OS damfotboll 2016. Nyligen avslutade projekt Fotbollens moderna utvecklingsprocess Svensk cykelsport i historisk och internationell belysning Relationen mellan idrotten och kyrkorna i ett historiskt och internationellt...

  Forskarprofil | Sofia Sebelius, Malmö högskola

  Befattning Lärare i idrott och hälsa, licentiand inom Forskarskola idrott och hälsas didaktik, FIHD Adress Institutionen för idrottsvetenskap. Malmö högskola, 205 06 MALMÖ sofia.sebelius@mah.se Forskningsinriktning Skolämnet idrott och hälsa Pågående projekt Bedömning i idrott och hälsa På idrottsforum.org Rapport från SVEBI-konferensen 2012: ”Perspektiv på idrottens prestationssystem” (feature, med Annika Ahlberg, 130111) Uppdaterad 2013-01-10

  Forskarprofil | Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet

  Befattning Professor, Forskningsleder, Ph.d. i Statkundskab (statsvidenskab) Adress Institut for Idræt og Biomekanik og Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund, Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Forskningsinriktning Civilt samfund, foreningsliv og frivilligt arbejde Idrætspolitik Pågående projekt Analyser af den frivillige / ideella sektor i Danmark med særlig vægt på idræts- og kulturlivet. Analyser af frivilligt arbejde. Analyser af relationerne mellem den frivilligt organiserede idræt og den offentlige sektor. Undersøgelser og evalueringer af ’projekter’...

  Forskarprofil | Sverker Fryklund, Malmö högskola

  Befattning Fil lic, universitetsadjunkt Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö sverker.fryklund@mah.se Forskningsinriktning Sport psychology Career transition for student athletes Pågående projekt Career transition for student athletes, a longitudinal study Publikationer Swedish student-athletes’ within-career transitions (Licentiate Thiesis) Malmö: Malmö högskola 2012 ”Time, Money, and Support: Student-Athletes’ Transition to High Achievement Sport" (with Urban Johnson) Athletic Insight, Volume 14, Issue 2 - Summer, 2012 Athlete’s transition to high achievement sport (conference paper) 2008 På...

  Forskarprofil | Annika Ahlberg, Malmö högskola

  Befattning Lärare i idrott och hälsa, licentiand inom Forskarskola idrott och hälsas didaktik, FIHD Adress Institutionen för idrottsvetenskap. Malmö högskola, 205 06 MALMÖ annika.ahlberg@mah.se Forskningsinriktning Ämnet idrott och hälsa. Idrottspedagogik Pågående projekt Aktionsforskning om hälsa i årskurs 9 På idrottsforum.org Rapport från SVEBI-konferensen 2012: ”Perspektiv på idrottens prestationssystem” (feature, med Sofia Sebelius, 130111) Uppdaterad 2012-12-20

  Forskarprofil | Karin Weman-Josefsson, Högskolan i Hamstad

  Befattning Doktorand och adjunkt i psykologi Ledamot i Svensk Idrottspsykologisk Förening Adress Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad karin.weman@hh.se karin.weman@psy.gu.se Forskningsinriktning Motivation till motion och fysisk aktivitet Pågående projekt Avhandling om digitala interventioner för självbestämmande motivation till motion Publikationer Vetenskapliga publikationer Weman Josefsson, A. K., Lindwall, M., & Ivarsson, A. (2013). The role of psychological need satisfaction and self-determined motivation for physical activity. Paper presented at the 5th International...

  Forskarprofil | Ingegerd Ericsson, Malmö universitet

  Befattning FD i pedagogik, docent och lektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, 205 06 Malmö E-post Hemsida Forskningsinriktning Relationer mellan motorik/fysisk aktivitet och lärande Motorikobservation och –träning i skola, förskola och förening. Idrott och hälsa, idrottsundervisning Pågående projekt Effects of physical activity interventions on cognitive and academic performance in children and adolescents: A novel combination of a systematic review...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial