More
    Home Tags Cara Carmichael Aitchison

    Tag: Cara Carmichael Aitchison

    Idrott, genus, kön och sexualitet

    Gunlög Fur har läst Cara Carmichael Aitchisons antologi Sport and Gender Identities: Maculinities, Femininities and Sexualities, och hon tvingas nedslagen konstatera hur svårt det är att utmana och förändra existerande diskurser och praktiker när det gäller genus och sexualitet.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial