More
  Home Tags Bollspel

  Tag: bollspel

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt bollspel och bollekar (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt bollspel i olika former. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i bollaktiviteter i lekar och spel i varierade miljöer och under olika årstider. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänsten har en inriktning mot kunskapsområdet Idrottslära och ämnesdidaktik. I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på bollaktiviteter i lekar och spel, samt undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om befordran till lektor.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial