More
  Home Tags Ben Carrington

  Tag: Ben Carrington

  Do we need another collection of sociology of sport articles? Our reviewer thinks so.

  The Oxford Handbook of Sport and Society, edited by Lawrence A, Wenner (Oxford UP), features leading international scholars’ assessments of scholarly inquiry about sport and society. Divided into six sections, chapters consider dominant issues within key areas, approaches featured in inquiry, and debates needing resolution. Our reviewer is Richards Giulianotti, who edited the Sage four volume set The Sociology of Sport in 2012, and he finds that this new collection, some unnecessary omissions notwithstanding, is a welcome addition to the existing list of handbooks in the field.

  International Review for the Sociology of Sport, Vol. 55, 2020, No. 7

  IRSS is a peer reviewed academic journal. Its main purpose is to disseminate research and scholarship on sport throughout the international academic community. The journal publishes research articles of varying lengths, as well as book and media reviews. The Forum Editor’s pick from the current issue: CAN CELEBRITY ATHLETES BURST THE ECHO CHAMBER BUBBLE? THE CASE OF LEBRON JAMES AND LADY GAGA by Tsahi Hayat, Yair Galily, and Tal Samuel-Azran.

  Overwhelming praise for comprehensive and thought-provoking handbook

  Originally published in 2014 and edited by Jennifer Hargreaves and Eric Anderson, the Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality comprises 53 chapters penned by 68 internationally renowned sport scholars. According to our reviewer Benjamin Moreland, this perennial handbook is a vital contribution to the academic conversations surrounding gender and sexuality and a foundational read for scholars and students alike.

  Two text books on the sociology of sport that probably work best together

  In this original review for idrottsforum.org, Jay Coakley takes on two introductory textbooks in the sociology of sport, Sport Sociology by Peter Craig and Sport and Society, edited by Barrie Houlihan & Dominic Malcolm (both Sage Publications). His critical analysis from the point of view of the academic teacher leads him to a well-argued conclusions that will be rewarding reading for teachers as well as for the respective author/editors.

  Comprehensive collection, with the usual suspects and some bright spots

  In his knowledgeable review of A Companion to Sport, edited by David L. Andrews and Ben Carrington, Alan Bairner, Professor of Sport and Social Theory at Loughborough University, finds that the volume offers something for everybody, if not everything for all.

  Race, Sport, Theory, Practice

  Wendy Varney Institute of Environmental Studies, University of NSW, Sydney, Australia Ben Carrington Race, Sport and Politics: The Sporting Black Diaspora 201 sidor, hft., ill. London: Sage Publications 2010 ISBN 978-1-4129-0103-1 Seldom have two books sent to a humble reviewer promised to fit so well together and complement each other so much. Both of these books deal with racism in sport but each does so from a different...

  Exploatering, kapitalackumulation och idrott

  Mats Greiff Historiska studier, Malmö högkola  Ben Carrington & Ian McDonald (red) Marxism, Cultural Studies and Sport 250 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Routledge Critical Studies in Sport) ISBN 978-0-415-37541-2 Såväl svenska som internationella arbeten inom idrottsvetenskapens område är ofta empiritunga. Det innebär inte att de är teorilösa. Tvärtom finns det i de stora berättelserna ofta tydliga och fruktbara anknytning till begrepp som professionalisering och kommersialisering, vilket hjälper...

  Tankar och perspektiv kring de olympiska spelen

  Anders Östnäs Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet DE OLYMPISKA IDEALEN och de olympiska spelen har globalt samarbete, internationell förståelse och social gemenskap över nationsgränserna som några viktiga mål. Men har idealen och spelen genom åren nått sina mål? Hur har den olympiska verkligheten relaterats till politiska verkligheter sedan de moderna olympiska spelen infördes 1896? Har den olympiska tanken överhuvudtaget någon framtid?...

  Kritisk idrottssociologi

  Åke Nilsén Högskolan i Halmstad IDROTT SOM KULTURELLT fenomen framstår som det moderna samhällets kanske mest framgångsrika projekt. Spridningen är global och dess samhällsekonomiska betydelse kan knappast överskattas. En sådan viktig samhällsposition som idrotten idag intar alstrar vissa sekundära effekter som inte har med idrottens praktik att göra. Idrotten intar en maktposition i samhället och måste i likhet med andra liknande företeelser...

  Idealisk lärobok om idrott och samhälle

  Bosse Carlsson Routledge har nyligen gett ut fyra volymer (1 700 sidor) med den ambitiösa, men mindre upplysande, titeln Sport. Det är Eric Dunning och Dominic Malcom som står för urvalet av ”kritiska” sociologiska artiklar. Priset för denna samling av tidigare publicerade artiklar är 9 273 skr (2003-10-19). Det stämmer! Ni läser rätt – nästan tio tusen kronor för fyra böcker! Men...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial