More
  Home Tags SSSF

  Tag: SSSF

  Discursive struggles in the gendering of national team pay in Norwegian football

  In 2017, the Norwegian Football Federation (NFF) decided to offer the men’s and the women’s national teams an equal share of the revenue from the federation’s sponsorship deals. This was regarded as a groundbreaking event in the history of women’s football. This peer review article by Arve Hjelseth and Jorid Hovden examines the process that led to this result by exploring the discourses of gender justice negotiated in the process.

  A Qualitative Study of a Selection of Male High School Teachers’ Perceptions and Practise of Fair Play in Physical Education

  This study by Ove Olsen Sæle, Åse Nylenna Akslen and Cecilie Ristesund thoroughly examines how a selection of Norwegian male teachers in upper-secondary school perceive and practise fair play in teaching. The study’s research question asks how fair play is perceived and practised by a selection of physical education teachers in upper-secondary school. In the discussion of its findings, the study considers Sheridan’s conceptualisation of fair play, which employs seven perspectives on fair play that take the term ‘ethos’ as a key concept.

  Förändring av problematisk maskulinitet: En fallstudie av pojkars utbildning i idrottens omklädningsrum

  Syftet med den här studien av Inger Eliasson och Jesper Fundberg var att genom en fallstudie analysera iscensättning och erfarenheter av en pedagogisk intervention genomförd med pojkar aktiva i lagidrott i Sverige, vilken syftade till att förändra problematisk maskulinitet i det svenska samhället. Fallstudien är av etnografisk karaktär där en autentisk utbildningsprocess följs och studeras genom observationer, intervjuer och dokument.

  Ut på tur med app: Teknologi i hverdagens bevegelseskultur

  Hensikten med studien av Odd Lennart Vikene, Reidun Nerhus Fretland, Sylvia Hole og Helga Synnevåg Løvoll er å utforske hvordan ny teknologi i form av appen Georeg har innvirkning på turgåingen. Analysen av intervjumaterialet identifiserte fire overordnede temaer: 1) fra trimbok til app, 2) hvordan appen regulerer og former, 3) appen skaper motstridende følelser og 4) når teknologien tar styring. Funnene illustrerer både positive og negative sider ved bruk av app og en tydelig ambivalens kommer til uttrykk.

  Regionalt idrettsdemokrati: Hvem deltar og hva påvirker interesse for deltakelse på idrettskretsting?

  Våren 2022 ble det foreslått endringer i Idrettstingets sammensetning, og med bakgrunn i endringen i tingsammensetningen er formålet med denne studien å undersøke hvem som deltar og hva som påvirker interessen for deltakelse på idrettskretsting. Studien av Anne Tjønndal, Martine Limstrand og Siv Stavang Aune baserer seg på en spørreundersøkelse av idrettslag i Nordland, kombinert med en kvantitativ innholdsanalyse av protokoller fra Nordland idrettskretsting i perioden 2016-2022.

  Motives, Motivation, and Motivational Climate of Young Norwegian Swimmers, and their Parents’ Belief

  Motivation is important for enjoyment, skill development, and persistence in swimming. The quality and direction of motivation is influenced by a swimmer’s perceived motivational climate, which is created by coaches and parents. The theoretical framework in this study by Ingeborg Ljødal and colleagues combines self-determination theory and achievement goal theory, to analyze the motives and motivation of swimmers and the influence of social climate on their motivation.

  The politics–administration dichotomy in support for national sport guidelines in local government: The views of Finnish municipal top decision-makers on child and youth physical activity guidelines

  While autonomous municipalities in western societies have become responsible for the implementation of national sport policy, the diversity of local decision-makers’ policy interests presents significant challenges. Building on an institutional approach based on Max Weber’s theory of bureaucracy, the problem is addressed in this study by Anna Lee and colleagues, by investigating local political and administrative top decision-makers’ support of the Sports Act guidelines for child and youth sport in Finland.

  A new playing field: Changing logics in the use of spaces by Finnish sport clubs

  Using an institutionalist approach, this paper by Mihaly Szerovay examines the changing logics in the organisational field of Finnish sport clubs. More specifically, the utilisation of physical spaces by sport clubs is investigated. The article has implications for identifying the necessary skills in a sport club for sports federations and institutes educating practitioners. The findings may be useful for those involved in facility development as well. The paper has shown that the use of spaces by sport clubs reflects the logics of the organisational field.

  Barn- och ungdomsidrottens entreprenörer på en kommersiell spelplan – en positioneringsanalys

  I den här artikeln undersöker Jesper Karlsson och kollegor hur kommersiella idrottsentreprenörer inom barn- och ungdomsidrott positionerar sig själva och sina verksamheter i förhållande till den svenska föreningsidrotten. Här studeras olika positioner som entreprenörer intar i relation till barn- och ungdomsidrotten och diskurserna som omgärdar den utifrån entreprenörers perspektiv. Sammanfattningsvis positionerar entreprenörerna sig inte som ett hot mot den svenska idrottsrörelsen.

  Reversal, normalization and self-care – three logics of countering body shame through fitness activities among young Danes

  This article by Carsten Stage and Stinne Bach Nielsen explores the relationship between body shame and fitness through interviews with 20 young Danes (age 15–24) who use a fitness centre at least twice a week as part of a process of self-defined bodily transformation. The analysis shows that body shame is a well-known feeling for a vast majority of the informants and that fitness is used by them to counter body shame in three ways that are analyzed in the article.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial