Stipendiatstilling i idrettssosiologi till Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høyskole og Norges største utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive fremragende høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt definert idrettsområde. Studenter og ansatte på NIH utforsker mennesker i bevegelse fra ulike perspektiver. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon, se www.nih.no

Seksjon for kultur og samfunn ved NIH ønsker å styrke sin forskning på temaet ungdomsidrett. Målet er å bidra til en bedre kartlegging og forståelse av idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge, endringer i disse aktivitetsmønstrene, idrettens/treningens betydning som en del av ungdomskulturen, idrettens plass i ulike lokalsamfunn og idrettspolitikken på området. Stipendiaten vil være en del av en forskningsgruppe bestående av forskere ved NIH og NOVA (Ungdata), og arbeidet vil også trekke på kompetansen til en bredere sammensatt referansegruppe med medlemmer fra bla NIF og FOBU (Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett). Stipendiaten vil først og fremst arbeide med utgangspunkt i allerede eksisterende datasett, men det vil også være aktuelt å gjennomføre egne datainnsamlinger i tilknytning til prosjektet.

Stipendiaten vil bli involvert i planlegging og undervisning på bachelor- og/eller masternivå ved NIH. Det forutsettes at den som tilsettes i stillingen er til stede og deltar aktivt i fagmiljøet og bidrar til formidling av forskningsresultater rettet mot brukere.

Kvalifikasjoner

Søkeren må være kvalifisert til PhD-studiet ved NIH med eksamen av høyere grad/mastergrad (idrettsvitenskap/samfunnsvitenskap) med karakteren B eller bedre. Det vil først og fremst være behov for en kandidat med kunnskap om og/eller erfaring med kvantitative metoder, men kjennskap til kvalitative metoder vil også kunne være en fordel. Tematisk søker vi en kandidat som har kunnskap om ungdomsforskning, idrettsdeltakelse, idrettens organisering og norsk idrettspolitikk.

Kriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Karakterer
 • Kvalitet av tidligere forskningsarbeid
 • Metodisk kompetanse
 • Kunnskap om og erfaring fra norsk idrett
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid, samt gode samarbeidsevner og evne til å være en lagspiller

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på fire år. Stipendiatens arbeidsplikt 25%.

Søknaden

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Et motivasjonsbrev på inntil to sider
 • CV
 • Attester
 • Vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen.

Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurdering av din kompetanse og erfaring innen søknadsfristen.

Øvrige opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Fagmiljø

Kontaktperson/administrasjon

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Etter tilsetting vil fullstendig prosjektbeskrivelse inklusive forslag til plan for gjennomføringen av PhD-utdanning/framdriftsplan måtte utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak på PhD-utdanningen ved Norges idrettshøgskole. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting av stipendiatstillinger, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på PhD-studiet.

På www.nih.no under Forskning finnes mer detaljerte opplysninger under PhD-studier, herunder forskrift og søknadsskjema.

Søknadsfrist: 24.02.2017

Søk via egen link på denne siden eller ved å gå inn på www.nih.no under ledige stillinger.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.