Stipendiatstilling i idrettsfysiologi ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap er et bredt fagfelt med ulike perspektiv knyttet til mennesker i bevegelse. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg ligger ved Sognsvann i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no


musklerStipendiatstilling i idrettsfysiologi ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne

Ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne ved Norges idrettshøgskole er det ledig en stipendiatstilling på prosjektet ”Muskelhukommelse etter styrketrening og testosteronbehandling”. I prosjektet er hovedmålet å se på de langsiktige effektene av en periode med testosteronbehandling og styrketrening i forhold til faktorer i muskulaturen som kan bidra til at trenbarheten (muskelvekst og muskelstyrke) kan være økt i flere år etter at testosteronbehandlingen er avsluttet. Muskulære faktorer som vil bli undersøkt er muskelstørrelse, fiberareal, muskelcellekjerner, satellittceller og signaleringsveier for muskelvekst. Resultatene fra prosjektet vil kunne få viktige konsekvenser for straffeutmåling i dopingsaker og for den generelle forståelsen for regulering av muskelmasse.

Kvalifikasjoner

Søkeren må være kvalifisert til PhD-studiet ved NIH (eksamen av høyere grad/mastergradseksamen med karakteren 2,5/B eller bedre). Stillingen er særlig aktuell for kandidater med bakgrunn fra idrettsbiologiske studier. Det er en forutsetning at kandidaten har erfaring med styrketrening, testing av muskelfunksjon, og behandling av- og analyser på muskelbiopsier. Prosjektet innebærer samarbeid med mange instanser og personer. Personlig egnethet er viktig, spesielt gode evner til kommunikasjon og systematisk arbeid. Kandidaten forventes å formidle sin forskning gjennom engelskspråklige artikler i vitenskapelige tidsskrift.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Karakterer fra masterstudiet og masteroppgavens relevans
 • Karakter og relevans fra laveregradsstudier
 • Kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
 • Metodisk kompetanse
 • Dokumentert og relevant erfaring fra prosjektarbeid
 • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på 4 år. Stipendiatens arbeidsplikt framgår av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole, p.t. 25 %. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole. Stillingen er plassert i kode 1017.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner
Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

Kontaktpersoner/fag:

 • Seksjonsleder: Professor Jostein Hallén, tlf. 97 03 94 33, mail: jostein.hallen@nih.no
  Prosjektleder: Professor Truls Raastad, tlf. 91 36 88 96, mail: truls.raastad@nih.no

Kontaktperson/administrasjon:

 • Seniorrådgiver Gro Styrmo, tlf. 23 26 20 31 (PhD-studiet/opptak), mail: gro.styrmo@nih.no

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang HR-rådgiver Maren Retterstøl Olaisen, tlf. 23 26 20 59, mail: m.r.olaisen@nih.no

Søknaden

Søk stillingene på våre hjemmesider www.nih.no innen 06. oktober 2014: http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/ledige-stillinger/

Søknaden skal inneholde: 

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknaden og dens vedlegg skal legges inn i vårt elektroniske rekrutteringssystem Easycruit, helst i form av en PDF-fil.

Etter tilsetting vil fullstendig prosjektbeskrivelse inklusive forslag til plan for gjennomføringen av PhD-utdanning/framdriftsplan måtte utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak på PhD-utdanningen ved Norges idrettshøgskole. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting av stipendiatstillinger, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på PhD-studiet.

På www.nih.no under Forskning finnes mer detaljerte opplysninger under doktorgradsstudier, herunder forskrift og søknadsskjema.

Norges idrettshøgskole har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.