Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst

uk-flagIn English

Janette Skogshus
Historiska institutionen, Lunds universitet


Denna uppsats har som syfte att tillföra hästforskningen ytterligare ett perspektiv på vad som är normbildande för tjejer och killar inom ridsporten. Den undersöker vad som förmedlas till rid- och hästintresserade barn och ungdomar genom det de läser. Detta placerar uppsatsen, förutom i samtidshistorien, i två andra viktiga kontexter: media och ridsport. Med inspiration från Anja Hirdman vill författaren se uppsatsen även som ett inlägg i den feministiska medieforskningen. Medier påverkar människor med stor kraft.  Det har gjorts en del forskning på hästböcker och därför har ett annat källmaterial som inte tidigare undersökts valts ut; hästtidningar och hästserier.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


JANETTE SKOGSHUS är en typisk svensk ”hästtjej”! När hon som 40-årig universitetsstuderande i historia skulle skriva C-uppsats, kändes ämnesvalet självklart eftersom genusfunderingarna blivit många under åren. Janette har arbetat med folkbildning under större delen av sin karriär och haft förmånen att kunna fokusera på genus och praktisk jämställdhet. Efter att ha läst in sin fil kand-examen under ett år av ”downshifting”, arbetar Janette idag som specialist i föreningsfrågor. Hon lever tillsammans med sin man och sin son som helt släppt hästintresset till förmån för ishockey. Även om tiden inte finns för egen häst just nu så lever drömmen, och jämställdhetskampen släpper hon aldrig!


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.