Languages on this page:

Att idrottsföreningar firar sig själva vid jämna födelsedagar är legio; till och med i dessa spalter har sådana titlar recenserats, om än ej varje gång en jubileumsbok dunsat ner genom redaktionens brevfack. Låt oss dock slå fast att detta bruk inte begränsar sig till idrottsfältet. Alla möjliga föreningar, organisationer, företag och myndigheter väljer att lägga tid, energi och pengar på att ta fram jubileumsböcker, för naturligtvis fyller jubileer en funktion. Begreppet sägs härstamma från det bibliska jubelåret som enligt tredje Moseboken skall firas var femtionde år, varvid det blåstes i speciella vädurshorn, benämnda jovel, varifrån orden jubel och jubileum härstammar. När det gäller moderna organisationers jubileer har hornstötarna inte sällan förvandlats till självförhärligande praktverk vars främsta syfte är att hålla den egna historien vid liv, hålla trupperna vid gott mod, och att skapa identifikation med den egna organisationen och dess uppburna värden. Mora IK, Sveriges äldsta specialklubb för ishockey, firade sin 60-årsdag på det viset, och 2010 var det dags för 75-årsjubileumsboken. Tobias Stark har läst Stellan Kvärres och Anders Norins Ingenting är omöjligt: Mora IK 75 år (Idrottsförlaget) och funnit en till synes konventionell jubileumsbok som dock håller betydligt mer än den lovar.

Lyckat jubileumsverk,
men inte utan skönhetsfläckar

Tobias Stark
Idrottsvetenskap, LinnéuniversitetetStellan Kvärre & Anders Norin
Ingenting är omöjligt: Mora IK 75 år
267 sidor, inb., ill.
Västerås: Idrottsförlaget 2010
ISBN 978-91-977326-5-9

Mora IK, bildad 1935, är Sveriges äldsta specialklubb för ishockey. I samband med föreningens 75-årsfirande (2010) utkom jubileumsverket Ingenting är omöjligt, författad av sportjournalisterna Stellan Kvärre och Anders Norin, av vilka den senare även stod bakom föregångaren, Mora IK 60 år: I Faleijs spår för framtida segrar, som togs fram till föreningens 60-årskalas (1995). Tyngdpunkten i Ingenting är omöjligt ligger också på tiden efter den senares utgivning, med särskilt fokus på Mora IK:s sensationella avancemang till Elitserien vintern 2004/2005, jämte de påföljande fyra säsonger klubben spelade i högsta serien.

Efter en kortare inledning (kapitel 1) – där Kvärre bland annat sätter in fenomenet Mora IK i ett större sammanhang och tecknar ett livfullt porträtt av klubbens starke man, Jan Simons, som under sina närmare fyra decennier vid rodret närmast kommit att bli synonym med Moraishockeyn – följer ett kapitel (kapitel 2) om ”den underbara natten”, den 10 april 2004, då föreningen ”äntligen tog klivet upp i Elitserien” (s. 29). Denna redogörelse ackompanjeras av en ingående skildring av Mora IK:s tid i högsta serien (kapitel 3), under det att såväl spelet bakom kulisserna som dusterna på isen läggs under lupp.  

Därefter (kapitel 4–6) skildras Moraishockeyns historia, genom en rad personporträtt av betydelsefulla spelare och ledare (Malte Steen, Håkan Bogg, Mikael Simons, Leif Boork, Tommy Sandlin, Harry Rindell, Gunnar Palm, Olle Mattsson m.fl.) jämte redogörelser av betydelsefulla tilldragelser (FM Mattsson Cup; Bengt Åkerbloms sorgliga dödsolycka, den 15 oktober 1995, under en A-lagsmatch; ”drömvärvningen” av Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg m.m.). Verket rundas av med en faktadel (kapitel 7), i form av en översikt av såväl föreningens alla ordföranden och tränare under åren som statistiska sammanställningar över A-lagsverksamheten, samt en samling årskrönikor för åren 1935–2010 (kapitel 8), där Anders Norin redogör för representationslagets förehavanden med fokus på tävlingsresultat, poängskörd och enskilda spelarprestationer.

Vad gäller innehåll och upplägg ter sig Ingenting är omöjligt som ett tämligen konventionellt jubileumsverk. Det är en bok skriven av passionerade idrottsälskare för likasinnade. Språkligt och layoutmässigt står den emellertid ut som något av det vassaste som givits ut på länge, i alla fall vad svensk ishockeysport anbelangar. Den som är intresserad av ishockey i allmänhet, och Mora IK i synnerhet, har här åtskilliga timmar av underhållande ögonfägnad att glädja sig åt. Det gäller inte minst de många färgstarka personporträtt som kryddar anrättningen, personporträtt vilka i många avseenden går långt bortom de rent svärmiska idolbilder som annars är så vanliga i sammanhang som detta. Likafullt finns det vissa skönhetsfläckar som drar ned det fina helhetsintrycket. En sådan är att strängt taget hela boken handlar om A-lagsishockeyn. Den som söker en mer fullödig klubbhistorik blir således lätt besviken, eftersom ungdomsverksamheten endast skisseras i förbigående. Att texten boken igenom är spritsad med reklamannonser lär dessutom sticka i ögonen på otaliga läsare. Den händelse att reklamannonserna sannolikt är en förutsättning för att boken över huvud taget kommit till är en annan historia.© Tobias Stark 2011.Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann