Karin Wikberg
Befattning FD i historia, Stockholms universitet
Arkivarie vid Riksarkivet
Adress Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM
Riksarkivet, Box 12541, SE-102  29 Stockholm
karin_wikberg@hotmail.com
Pågående projekt Den olympiske amatören ur ett svenskt perspektiv 1894-1925 ca
(Det nya projektet rörande den olympiske amatören ur ett svenskt perspektiv kompletterar bilden. Även om Internationella Olympiska Kommittén (IOK) vid sitt bildande 1894 beslöt att följa det engelska amatöridealet så dröjde det till 1925 – dvs 30 år – innan IOK definierade detta ideal och antog egna amatörregler! Några frågor som skall besvaras är: Vilket handlingsutrymme hade den svenska idrottsrörelsens ledning, uttagningskommittéer och (från 1913) Svenska Olympiska Kommittén (SOK) under denna 30-åriga "frihetstid"? Följde Sverige en enhetlig amatörlinje eller inte? Skickades snövita amatörer till olympiska spel? Vad innebar 1925 års beslut för svenskt vidkommande?)
Publikationer i urval
  • ”Coubertin och den olympiske amatören”, Svensk idrottsforskning nr 2, 2006, s. 34–37
  • ”Endast fullt tränade och dugliga amatörer. Den olympiska amatören i svensk idrottsrörelse 1894-1925”, Idrott, Historia och Samhälle 2006, s. 73-95
  • Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967 (2005, diss.) www.sisuidrottsbocker.se
  • ”Amatörfrågans juridiska baksida: Den bortglömda ledarräfsten 1946-1947” i Idrottsjuridisk skriftserie, nr 9, Artikelsamling 2004.
  • ”RF och amatörfrågan - en segsliten historia” i Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003 (2002).
Sidan uppdaterad 2007–12–12