Ulf Wallin
Befattning Universitetslektor
Adress JMG, Box 710, 405 30 Göteborg
ulf.wallin@jmg.gu.se
Forskningsinriktning

Sportjournalistikens historia i dagspressen

Publikationer i urval
  • Sporten i spalterna 1895-1995. Göteborg 1998
  • "Sportsidorna i TV:s skugga". I JMG Granskaren 2000:1.
  • "Friidrotts-VM - kvinnornas triumf". I JMG Granskaren 2000:1