Ulla Tebelius
Befattning Professor i pedagogik
Adress

Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
ulla@tebelius.se
www.tebelius.se
Telefon: 0708 310880

Pågående projekt Hästkrafter för kvinnligt entreprenörskap - Hästbaserad företagsamhet ur ett kvinnligt perspektiv, med FL Lena Forsberg, Luleå tekniska universitet
Children designing their own computer games, med Lotta Fritzdorf, högskolan i Halmstad
Publikationer i urval

Att utveckla ledarförmåga – flickors erfarenhet i stallmiljö, med FL Lena Forsberg, Luleå tekniska universitet
Ungdomsledaren – länken till vuxensamhället. Ungdomsstyrelsen och Skellefteå kommun Ungdom och demokrati. Högskolan i Halmstad

På idrottsforum.org
  • Forsberg, L. & Tebelius, U. (2010). How Adolescent Girls construct their Gender Identity through Leisure Activities – Examples from a Riding School. World Leisure and Recreation Journal
  • Tebelius, U. (2009). The Significance of Sport Participation for Teenage Girls’ Self-Image. A Longitudinal Study. Kinanthropologica, Vol.45, 2009/1
  • Tebelius, U. (2007a). Youth Leaders’ View of their Professional Tasks. World Leisure and Recreation Journal. Vol. 40, no 2
  • Tebelius, U. (2007b). Socio-kulturellt perspektiv på fritid. Presentation. Sveriges Sociologförbunds kongress. Februari 8-9. Lunds universitet.
  • Tebelius, U. (2005). Strategies in Leisure Club Work. In Bowling Together. Seven articles from the Malmö conference. World Leisure and European Conference, Malmö, May 23-27. Pp 111-118
  • Forsberg, L. & Tebelius, U. (2005a). Which Identity do Girls create in the Stable? In Bowling Together. Seven articles from the Malmö conference. World Leisure and European Conference in Malmö, May 23-27. Pp. 73-84
  • Tebelius, U. (2001). Girls' Involvement in Sport – Dynamics of Sport Participation of 12-19 Year old Female-Athletes. Kinanthropologica Vol. 37, 2
  • Tebelius, U. & Ericsson, M. (2001). Demokrati som procedur eller engagemang. Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkan. Forskning i Halmstad nr 4. Högskolan i Halmstad
  • Tebelius, U. (1998). Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta? Svensk Idrott, nr 2 1998.
  • Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977). Barns upplevelser av idrott. Göteborg Studies in Educational Sciences 23. Acta Universitatis Gothenburgensis
Sidan uppdaterad 2010–03–31