Jörgen Tannerstedt
Befattning Doktorand
Adress Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 Stockholm
jorgen.tannerstedt@gih.se
Forskningsinriktning

Träning och nutritions påverkan av proteinomsättningen i skelettmuskultauren

Pågående projekt Studier på hur muskeluppbyggnaden regleras i olika fibertyper.
Publikationer i urval
    • Eliasson J, Elfegoun T, Nilsson J, Kohnke R, Ekblom B, Blomstrand E. Maximal lengthening contractions increase p70 S6 kinase phosphorylation in human skeletal muscle in the absence of nutritional supply. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2006 Dec;291(6):E1197-205.
    • Blomstrand E, Eliasson J, Karlsson HK, Kohnke R. Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exercise. J Nutr. 2006 Jan;136(1 Suppl):269S-73S.
    • Mascher H, Tannerstedt J, Blomstrand E. Nya aspekter på aminosyrors roll i den muskulära anpassningen till träning. Svensk idrottsforskning 2006; 15(3).
  • Sidan uppdaterad 2007–03–28