Anders Svensson
Befattning Fil Dr, Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Adress

Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping
Anders.Svensson@hlk.hj.se
www.hlk.hj.se

Forskningsinriktning

Sportjournalistik i text och bild, mediesport, sportfältet som offentlighet, idrottens publiker

Pågående projekt Projekt finansierat av KK-stiftelsen på temat Unga nätkulturer.
Avslutat projekt Avhandlingsprojekt om idrottsfans som diskuterar på internet
Publikationer i urval
  • Svensson, Anders (2009) “Online Conversation Threads on Ice Hockey: A Comparison of Swedish Male and Female Participants, i Fuller, Linda K. (red.) Sexual Sport Rethorics: Global and Universal Contexts. New York: Peter Lang Publishing Group, s.107-120.
  • Svensson, Anders (2009) “No More Bowling Alone: When Social Capital Goes Digital”, The Journal of Global Communication, Vol. 2 (1), s. 251-266.
  • Svensson, Anders (2008) “Obekräftade nyheter på sportsidorna: när rykten på nätet utmanar Jönköpings-Postens pressetiska policy”, i Engblom, Lars-Åke (red.) Medier och kommunikation i förändring. Insikt 2008:1, Vetenskapliga rapporter från Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.
  • Svensson, Anders (2008) “När idrottspubliken tar till orda: HV-supporters diskuterar online”, Småländska Idrottsminnen, nr. 2 (20).
  • Svensson, Anders (2007) Från norra ståplats till cyberspace – en beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv, diss., Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universite
Sidan uppdaterad 2010–01–27