Erik Stigell
Befattning Doktor i idrott
Adress

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 Stockholm
Tel: 08-161455
Erik.stigell@gih.se

Forskningsinriktning

Temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Pågående projekt Avhandling om fysisk aktivitet i samband med arbetspendling
Publikationer i urval
  • Schantz, P. & Stigell E. 2009. A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. Med Sci Sports Exerc 4 (2): 472-478
  • Stigell E &. Schantz, P. 2010. Methods for determining route distances in active commuting – Their validity and reproducibility. Journal of Transport Geography
  • Stigell, E. (2011) Assessment of active commuting behaviour: walking and bicycling in Greater Stockholm (ak. avh.)
Sidan uppdaterad 2011–10–12