Cecilia Stenling
Befattning Fil mag, forskarstuderande i pedagogik
Adress

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
090-786 65 01
cecilia.stenling@pedag.umu.se

Forskningsinriktning

Föreställningar om god organisering av idrott

Pågående projekt Mitt avhandlingsarbete syftar till att genom beskrivning och analys av organiseringen av den svenska idrottssektorn och de idéer, attityder och värderingar som råder inom fältet, belysa vilka möjligheter och hinder det finns för svenska idrottsorganisationer att möta de krav, förväntningar och uppdrag som finns från olika aktörer.
Publikationer i urval
  • Fahlén, J., Stenling, C., & Vestin, L. (2008). ”Money talks – qualitative analysis of the organizational change connected with the corporation formation of a voluntary sport club” i Sport und Gesellschaft – Sport and Society, 2, /153-177.
  • Stenling, C. & Fahlén, J. (accepted). ”The Order of Logics in Swedish Sport – Feeding the Hungry Beast of Result Orientation and Commercialization” i European Journal for Sport and Society.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–03–07