Oskar Solenes
Befattning PhD, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde
Adress
Tinthamran 1, 6412 Molde. Norge.
oskar.solenes@himolde.no
Forskningsinriktning

Barne- og ungdomsidrett; Idrettshistorie

Pågående projekt Frivillighet i idrett og kulturliv
Nyllgen avslutat projekt ”Den sosiale konstruksjon av barnekroppen. Førestillingar og praksisar omkring idrett blant barn og unge i Norge gjennom 1900-talet”
Publikationer i urval
  • Solenes, Oskar (2010): ”Barnekroppen og idretten Ein historisk analyse av barneidrett i Noreg, 1937 – 1976” I Aktive liv redigert av Kjetil Steinsholt og Kirsti Pedersen Gurholt. Trondheim: Tapir, s.51 – 70
  • Solenes, Oskar (2009): ”Kvifor eg ikkje lengre hoppar på ski” I: Meningen med idrett redigert av Kari Steen-Johnsen og Iver B. Neumann. Oslo: Unipub, s.223-241
  • Solenes, Oskar (2007): "Friluftsliv og klassekamp - to sider av same sak?" I: Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo: Forlaget Aktuell, s. 7-25
  • Solenes, Oskar og Åse Strandbu (2006): ”’Beckham gikk ikke mye langrenn’ – kontroverser om ungdom og idrett, før og nå” I: Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur redigert av Strandbu, Åse og Tormod Øia. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.  (kommer juni 2006)
  • Solenes, Oskar (2004): ”’Velkommen skal russerne i sannhet være’ : om norsk-sovjetisk skøytediplomati 1945-1970” I: Norge-Russland: naboer gjennom 1000 år redigert av Büchten, Daniela, Tatjana Dzjakson og Jens Petter Nielsen. Oslo: Scandinavian Academic Press.
Sidan uppdaterad 2010–11–24