Peter Schantz
Befattning Professor i idrottsvetenskap
Adress Mittuniversitetet, Campus Östersund, 831 25 Östersund
peter.schantz@miun.se
Forskningsinriktning

Fysiologi och temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Pågående projekt Fysisk aktivitet vid arbetspendling
Publikationer i urval
 • Schantz, P. 2002. ”Environment, Sustainability and the Agenda for Physical Education” International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) Bulletin, September, No 36, pp 8-9.
 • Schantz, P. 2002. ”Landskap för rörelse och hälsa. Om hållbarhet och planeringsunderlag” I: Nationalstadsparken - ett experiment i hållbarutveckling. Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer (red. L. Holm & P. Schantz). Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Stockholm.
 • Schantz, P. 2003. ”Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer. Vilka är de och hur skapas de?” Svensk Idrottsforskning 1:6-11.
 • Forskning och utbildning inom friluftsliv. Utredning och förslag (red. P. Schantz & U. Silvander), FRISAM, Hägersten, 2004.
 • Schantz P. 2004. ”Idrotten och miljön” I: Perspektiv på Sport Management SISU Idrottsböcker, Stockholm.
 • Schantz, P. 2006. Rörelse, hälsa och miljö. Utmaningar i en ny tid. Svensk Idrottsforskning 3:4-7
 • Schantz, P., Stigell, E., Dang, P.,Salier-Eriksson, J. & Rosdahl, H. 2006. Kan fysiskt aktiv arbetspendling bli en "folkrörelse"? Svensk Idrottsforskning 3:8-13
 • Schantz, P. 2006. The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to SustainableDevelopment? In: The European City and Green Space; London, Stockholm, Helsinki and S:t Petersburg, 1850-2000. (Ed. Peter Clark), Historical Urban Studies Series (Eds. Jean-Luc Pinol & Richard Rodger), Ashgate Publishing Limited, Aldershot, pp. 159-174.
 • Schantz, P. 2008. Det tätortsnära naturmötet. I: Friluftshistoria - från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. (red. Klas Sandell & Sverker Sörlin), Carlssons Bokförlag, Stockholm, (2:a rev. uppl.) s. 238-257.
 • Schantz, P. & Stigell E. 2009. A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. Med Sci Sports Exerc 4 (2): 472-478
 • Wahlgren, L., Stigell, E. & Schantz, P. 2010. The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES): Development and Evaluation. Int J of Behav Nutr Phys Act 7:58
 • De Vries, S., Claßen, T., Eigenheer-Hug, S-M., Korpela, K., Maas, J., Mitchell, R. & Schantz, P. 2011. Contributions of Natural Environments to Physical Activity. Theory and Evidence Base. In: Forests, Trees and Human Health (Eds. Nilsson, K.., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K.. & Schipperijn, J.), Springer Verlag, Berlin. pp 205-243.
 • Wahlgren, L. & Schantz, P. 2011. Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting. BMC Medical Research Methodology 11:6 FULL TEXT
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–04–20

http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:344500


Wahlgren, L. & Schantz, P. 2011. Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting. BMC Medical Research Methodology 11:6


http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:379593