Helle Rønholt
Befattning Lektor, Ph.d., Cand.mag i pædagogik og idræt
Adress Institut for Idræt, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, DK-2200 København N, Tel: (0045) 35320806
hronholt@ifi.ku.dk
Forskningsinriktning

Lære- og identitetsprocesser i børns hverdagsliv
Børns konstruktion af betydning i idrætsundervisningen.
Kropsoplevelser og sanseerfaringers betydning for individets læreprocesser

Pågående projekt Pædagogisk feltforskning. Undervisnings- og læreprocesser i pædagogisk praksis
Publikationer i urval
  • Rønholt, H.(2004). Physical Education in Denmark. In Uwe Pühse/Markus Gerber (eds.), International Comparison of Physical Education. Concepts. Problems. Prospects. Aachen: Meyer & Meyer Sport
  • Rønholt, H.; Holgersen, S.E.; Fink-jensen K.; Nielsen A.M. (2003). Video i pædagogisk forskning - krop og udtryk i bevægelse. Forlaget Hovedland, Institut for Idræt, KU.
  • Rønholt, H.(red.)(2oo3). Video i undervisning - observation og analyse. København: Hovedland/Institut for Idræt
  • Rønholt, H. & Peitersen, B. (2002, 2000). Idrætsundervisning. En grundbog i idrætsdidaktik. København: Institut for Idræt og Hovedland, 1. udg., 4. opl.(pp. 346)
  • Rønholt, H. (2002). “It’s only the Sissies….!” Analysis of teaching and learning processes in physical education. A contribution to the hidden curriculum. In Sport, Education and Society.Vol. 7, no. 1, Marts 2002 (pp. 25-36)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2009–12–16