Mikael Quennerstedt
Befattning Docent
Adress Hälsoakademin, Enheten för idrott, Örebro, 701 82 Örebro
Mikael.Quennerstedt@oru.se
Hemsida
Forskningsinriktning

Skolämnet idrott och hälsans didaktik

Pågående projekt 1. Idrott och hälsa – ett ämnesinnehåll
2. Idrott och hälsa – kunskaper, lärande och bedömning
Nyligen avslutade projekt 1. Avhandlingsprojekt: Att lära sig hälsa
2. Skolämnet idrott och hälsa - en nationell utvärdering
Publikationer i urval
 • Quennerstedt, Mikael (2006): Att lära sig hälsa. Örebro: Örebro Studies
  in Education, 15.
 • Quennerstedt, Mikael (2007): Hälsa eller inte hälsa – är det frågan?
  Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik,
  16(2).
 • Quennerstedt, Mikael (2007): Idrott och hälsa – en samtalsguide om
  kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för
  skolutveckling.
 • Quennerstedt, Mikael (2008): Studying the institutional dimension of
  meaning making – a way to analyse subject content in Physical Education.
  Journal of Teaching in Physical Education, 27.
 • Quennerstedt, Mikael (2008): Exploring the relation between physical
  activity and health – a salutogenic approach to physical education.
  Sport, Education & Society, 13.
 • Quennerstedt, Mikael & Öhman, Marie (2008): Editorial: Swedish physical
  education research. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4).
 • Quennerstedt, Mikael; Öhman, Marie & Eriksson, Charli (2008): Physical
  education in Sweden – a national evaluation. Education-line.
  [http://www.leeds.ac.uk/educol/BEID.html]
 • Quennerstedt, Mikael; Öhman, Johan & Öhman, Marie (in press/2010):
  Investigating learning in physical education – a transactional approach.
  (accepted for publication in Sport, Education & Society).
 • Webb, Louisa A; Quennerstedt, Mikael & Öhman, Marie (2008): Healthy
  Bodies: construction of the body and health in Physical Education.
  Sport, Education & Society, 13.
 • Öhman, Marie & Quennerstedt, Mikael (2008): Feel Good – Be Good: subject
  content and governing processes in physical education. Physical
  Education & Sport Pedagogy, 13(4).
Sidan uppdaterad 2007–08–29