Laila Ottesen
Befattning Lektor, ph.d., viceinstitutleder
Adress Institut for Idræt, Københavns Universitet, Nørre allé 51, 2200 kbh.N, Danmark
lottesen@ifi.ku.dk
Forskningsinriktning

Idrætssociologi

Pågående projekt Forskningsprojekt om idrættens ledere og trænere i et kønsperspektiv
Nyligen avslutade projekt Undersøgelser af børn og voksnes idrætsvaner i forskellige regioner i Danmark i et stat, marked, civilsamfundsperspektiv
Publikationer i urval
  • Ottesen, Laila: "The Home-field as Home", in "Stadion", Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports/International Journal of the History of Sport, XIX/XX. Academia Verlag, Sankt Augustin 1993/94.
  • Ottesen, Laila: "Sport in different types of lifemodes biographies. An Alternative Analysis of Sports Habits". In: International Review for the Sociology of Sport, vol.29. no.1, 1994.
  • Ottesen, Laila: Associalism for A Hundred and Fifty Years - and still alive and kicking: Some reflections on the Danish civil society. In: Critical Review of International Social and Political Philosophy 2001.
  • Ibsen, Bjarne & Ottesen, Laila: Idræt, livsform og social kapital. In: Idræt, krop og demokrati. Red. Korsgaard m.fl. Gads Forlag 2001.
  • Ottesen, Laila and Bjarne Ibsen: Sport and the Welfare Society. The Development of Sport between State, Market and Civil Society. Forthcomming in: ?Sport in the Welfare Society?, ed. Prof.dr. Klaus Heinemann, inst. Für Soziologie, Universität Hamburg, 2003.