Anders Ottosson
Befattning FD i historia
Adress Historiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 200, 405 30, Götebor
anders.ottosson@history.gu.se
Forskningsinriktning

Medicin-, gymnastik- och idrottshistoria

Pågående projekt En vetenskapshistorisk begreppsgenealogi över Kinesiologins spridning från Sverige och ut i världen. (ca 1830-1900)
Nyligen avslutat projekt Diputerade vt 2005 på avhandlingen "Sjukgymnasten - vart tog han vägen? En undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934"
Publikationer i urval
  • Ottosson Anders, Sjukgymnasten - vart tog 'han' vägen? En undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934, Göteborg, 2005.
  • Ottosson Anders, "Avmaskulinisering. Ett alternativ till omkodning av kön?", Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2004:1-2
Sidan uppdaterad 2006–03–15