Ståle Harald Opedal
Befattning Seniorforsker, cand.polit. (statsvitenskap)
Adress International Research Institute of Stavanger (IRIS), Postboks 8046, N-4068 Stavanger, Norge
Staale.Opedal@irisresearch.no
Hemsida
Forskningsinriktning

Idrettspolitikk

Pågående projekt Offentlig styring for frivillig idrett
Nyligen avslutat projekt Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag
Publikationer i urval
  • Ståle Opedal og Hilmar Rommetvedt (2006): "Politikk for norsk lokalidrett". I: Idrottshistoriskt symposium 2005. Stockholm: Sveriges Centralförening för idrottens främjande.
  • Ståle Opedal og Svein Ingve Nødland (2004): Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og Kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag., Rapport RF – 2004/224, Stavanger: RF-Rogalandsforskning
  • Ståle Opedal, Christin Berg og Hilmar Rommetvedt (2003): De lokale aktivitetsmidlene til idretten – bruk og virkninger. Arbeidsnotat nr. RF-2003/099. Stavanger: RF-Rogalandsforskning.
  • Christin Berg og Ståle Opedal (2002): Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag. Arbeidsnotat RF 2002/101. Stavanger: RF-Rogalandsforskning.
  • Nils Asle Bergsgard og Ståle Opedal (2002): ”Nasjonal politikk for lokalidretten”, i P. Mangset og H. Rommetvedt (red.): Idrett og politikk – kampsport eller lagspill? Bergen: Fagbokforlaget.
Sidan uppdaterad 2007–05–02