Marie Öhman (fd Sundberg)
Befattning FD i sociologi, Universitetslektor
Adress

Enheten för idrott, Hälsoakademin, Örebro universitet, SE–701 82 Örebro.
marie.ohman@oru.se

Forskningsinriktning

Kropp. hälsa och hållbar utveckloing

Pågående projekt Implementering av utbildning för hållbar utveckling (Vetenskapsrådet)
Publikationer i urval
 • Öhman, Marie (in press) Analysing the Direction of Socialisation from a Power Perspective. (accepted for publication in Sport, Education & Society.)
 • Öhman, Marie & Quennerstedt, Mikael (2008): Feel Good – Be Good: How to govern healthy bodies in physical education. Physical Education & Sport Pedagogy.
 • Öhman, Marie (2008): Att analysera socialiationens riktning i ett maktperspektiv. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Nr 3, 2008.
 • Webb, Louisa A; Quennerstedt, Mikael & Öhman, Marie (2008): Healthy Bodies: construction of the body and health in Physical Education. Sport, Education & Society, 13.
 • Öhman, Marie (2007): Den rätta viljan – idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 16(2) s 95-112.
 • Quennerstedt, Mikael; Öhman, Johan & Öhman, Marie (in press): Investigating learning in physical education – a transactional approach. (accepted for publication in Sport, Education & Society).
 • Almqvist, Jonas; Kronlid, David; Quennerstedt, Mikael; Öhman, Johan; Öhman, Marie & Östman, Leif (2008): Pragmatiska studier av meningsskapande. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 17(3).
 • Quennerstedt, Mikael & Öhman, Marie (2007): Tema: Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott och hälsa? Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 16(2).
 • Öhman, Marie & Öhman, Johan (2008). Power in action – Possibilities and restraints in ESD practice. /Envigogika/, 1/2008. Published online at http://www.envigogika.cuni.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=6
 • Öhman, Marie (2007): Styrning i ”jumpasalen” – analys av videoinspelad undervisningspraktik. I: Börjesson, Mats & Palmblad, Eva: Diskursanalys i praktik. Stockholm: Liber
 • Öhman, Marie (2007): Kropp och makt i rörelse (Örebro Studies in Sociology, 9
 • Sundberg, Marie (2003). Att bli kvinna på den manliga arenan. I: Murling, Birgitta (Red.): Varför flickor? Malmö: Liber AB
 • Quennerstedt, Mikael & Sundberg, Marie (2003): Healty bodies - to study the construction of body and health in physical education. Paper vid konferensen: What's going on in the Gym? International Conference on PE-teaching, Learning and Research. Odense, DK.
 • Quennerstedt, Mikael & Sundberg, Marie (2003): Ett ämne för kroppen och hälsan. Svensk idrottsforskning 3/03.
 • Sundberg, Marie & Öhman, Johan (2004). Rörelse i naturen - ett alternativt kroppsmöte. I: Lundegård, Iann (red), Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur.
 • Quennerstedt, M. Sundberg, M. & Öhman, J: (1999). Friluftsliv och hälsa. I: Brügge, Glantz & Sandell (red.).Friluftslivets pedagogik. Stockholm: Liber.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–05–12