Anders Ohlsson
Befattning Professor i litteraturvetenskap
Adress SOL-centrum, Litteraturvetenskap, Box 201, 221 00 Lund
anders.ohlsson@litt.lu.se
Forskningsinriktning

Idrottens berättelser i olika medier

Pågående projekt Idrottshjältar och idrottsledare i medierna, finansierat av Sparbanksstiftelsen Skåne
Publikationer i urval
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2008–09–17