Frans Oddner
Befattning Fil. dr. i sociologi/socialpsykologi. Forskare och lärare i socialpsykologi, sociologi och idrottsvetenskap
Adress Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, Munkhättegatan 3, 214 56 Malmö
Frans.Oddner@lut.mah.se
Forskningsinriktning

Socialpsykologiska och sociologiska aspekter på idrottsutövande; socialpsykologiska aspekter på urbanitet, socialisation, kultur i allmänhet och social interaktion och kommunikation i synnerhet

Pågående projekt 1) Rollövertaganden – En socialpsykologisk studie av kommunikation på fotbollsplan.
2) Children and Sport - An international comparative study of purposes and motives for joining and staying in organized sport (med bla Richard Light, University of Sydney) (CIF)
3) Ballbas som metod and medium (med Evy Nordström). (IDV, Mah)
Publikationer i urval
  • Handslaget - ett socialisationsprojekt? (Rapport, Riksidrottsförbundet, 2008)
  • ”Om fotboll och kommunikation – ett socialpsykologiskt perspektiv”, Svensk idrottsforskning 2005, Nummer 3, Årgång 14.
  • Kafékultur, kommunikation och gränser (doktorsavhandling), 2003, Lund Dissertations in Sociology no 55.
  • Seendets pendel: Festskrift till Johan Asplund, 1997, red. tillsammans med Bo Isenberg. Brutus Östlings bokförlag Symposion.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad

2008–01–23