Åke Nilsén
Befattning Universitetslektor i sociologi
Adress Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
ake.nilsen@hos.hh.se
Forskningsinriktning

Idrottssociologi (Äventyrssporter), sociologihistoria, fenomenologi

Pågående projekt Äventyrssporter – individualiserad gemenskap på maskulin grund
Publikationer i urval
  • ”Sportdykaren och den 'rätta' manligheten” i Sociologisk forskning 1-2008
  • Idrott i förändring – en flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället, (medred. Magnus Wikdahl), ICLU Skriftserie 1, Lunds universitet, Lund, 2007
  • En empirisk vetenskap om duet - om Alfred Schutz bidrag till sociologin (ak avh) Sociologiska institutionens Förlag, Lund, 2000.
  • ”Sociologiska föreningen i Lund 1936-1940” i Sociologi i Tiden - bakgrund utveckling, framtid Sociologisk forskning 1-2/97, Daidalos, Göteborg, 1997
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–02–15