Thomas Moser
Befattning Professor i idrettsvitenskap, Dr. idrettsvitenskap; Magister Naturvitenskap
Adress

Høgskolen i Vestfold, avd. lærerutdanning, Postboks 2243, 3103 Tønsberg, Norge (Vestfold University College, Faculty of Education, PO. Box 2243, N-3103 Tønsberg, Norway)
Thomas.Moser@hive.no

Forskningsinriktning
 • Psykomotorikk; Kropp og læring; Tilpasset fysisk aktivitet (APA)
 • Rom, kropp og læring i barnehagen
 • Kvalitet og kompetanse(utvikling) i barnehagen
 • Læreplanforskning og didaktiske emner innen kroppsøving og barnehagepedagogikk
Pågående projekt
 • Inne bra, men ute best? Natur- og friluftsbarnehager – forutsetninger, pedagogisk praksis og effekter. Et forskningsprosjekt innenfor Forskningsnettverk Barnehageliv: Dronning Mauds Minne Høgskole for Førskolelærerutdanning, Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold og Institutt for førskolelærerutdanning, Universitetet i Stavanger og Norges idrettshøgskole (prosjektledelse)
 • Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge – indsats og effekt. Indenfor Strategisk program for velferdsforskning om social arv og udsatte børn og unge. (DPU/LLD, finansiert av det Danske Socialdepartementet, prosjektmedarbeid)
 •  Bydelens Barn i Bevegelse. Rapport en intervensjonsstudie over 2 år Norges idrettshøgskole, Senter for oppdragsforskning og kunnskapsbaserte tjenester (prosjektmedarbeid)
Nyligen avslutat projekt
 • Når du først er fed – hva så? Nasjonal kartlegging av tiltak for overvektige voksne i Danmark (LLD/DPU, for Sundhedsstyrelsen)  http://www.kropogvaegt.lld.dk/
 • Play, Movment and Relaxation - A pilot study about the consequences of introducing specific furniture into children´s activity in day care institutions (LLD/DPU i samarbeid med HVE/BHS og IKEA)
 • Moser, T., Jansen, T. Thorsby, Pettersvold, M. & Aanderaa (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 6 – Oppsummering og anbefalinger. Tønsberg, Høgskolen i Vestfold: Rapport 8/2006. Nettversjon: http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2006-08/omtale.html
Publikationer i urval
 • Jacobsen, E. Berggraf & Moser, T. (2004). Noe nytt fra ”gymmen”? I K. Klette (red.), Fag og arbeidsmåter i endring? Tidsbilder fra norsk grunnskole (S. 118-135). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Moser, T. (2004). Mellom friluftsliv og slavetrinn. Det flerkulturelle perspektivet i læremidler for kroppsøvingsfaget. I B. Aamotsbakken & D. Skjelbred (Red.), Fokus på pedagogiske tekster 7: Seks artikler om det flerkulturelle perspektivet i læremidler” (S. 83-116). Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, Notat 1/2004.
 • Moser, T. (2004). The significance of physical activity for the psychosocial domain. A crash between myths an empirical reality? In P. Jørgensen & N. Vogensen (eds.), What’s Going on in the Gym? Learning, Teaching and Research in Physical Education (s. 50-71). Odense: University of Southern Denmark.
 • Moser, T. & Herskind, M. (2005). Kropslighed og dagtilbud – hvad ved vi? I Learning Lab Denmark, M. Herskind, M. Nygaard Jensen, B. Kjær, C. Nørgaard, J. Olesen & A. Windfeldt (red.), Guldguiden. Læring i dagtilbud (s. 66-69). København: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende (ISBN 87-990495-5-4). www.minff.dk og http://kidlld.dk/guldguiden/Udskriv%20%20%20240x280%20GULD.pdf .  
 • Moser, T. , Jacobsen, E. Berggraf & Erdmann, R. (2005). Physical Education in Norway. In U. Pühse & Gerber (eds.), International Comparison of Physical Education. Concepts - Problems – Prospects (pp. 534-555). Aachen: Meyer & Meyer.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2007–01–31