Ingar Mehus
Befattning Universitetslektor, Dr. polit student
Adress

Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, Idrettsvitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), 7041 Trondheim
Ingar.Mehus@svt.ntnu.no

Forskningsinriktning

Barne- og ungdomsidrett, konsum av idrett som underholdning

Pågående projekt Avhandling: Idrettens tilskuere
Publikationer i urval
  • Distinction through sport consumption: spectators of soccer, basketball and ski-jumping. International review for the Sociology of Sport, 40/3(2005)
  • Sociability and excitement motives of spectators attending entertainment sport events: spectators of soccer and ski-jumping. Journal of Sport Behavior, 28/4(2005)
  • Kroppsøving og Idrett for alle – hvordan nå målet? I: Sigmundsson og Ingebrigtsen (red): Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget (i trykk), (Skrevet sammen med Jan Erik Ingebrigtsen) 
Sidan uppdaterad 2006–02–15