Bo Vestergård Madsen
Befattning Cand.mag., ph.d. i idræt og kulturstudier, adjunkt
Adress Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet
bvm@litcul.sdu.dk
Forskningsinriktning

Bevægelseskultur og -historie

Pågående projekt

Idræt og fest – en kulturanalyse af DGI’s landsstævne (s.m. Henning Eichberg). Udkommer som bog på forlaget Klim i serien Bevægelsesstudier 2004.
Den folkelige gymnastik i moderne motionskultur – en analyse af foreningen set i relation til gymnastik og beslægtede træningsformer (s.m. Bjarne Ibsen, Knud Larsen, Jørn Møller og Jens-Ole Jensen)

Nyligen avslutade projekt Oplysning i bevægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik (ph.d.-afhandling). Århus: Klim 2003
Publikationer i urval
  • Korsgaard, Ove, Bo Vestergård Madsen og Niels Kayser Nielsen (red.): Idræt, krop og demokrati. København: Gads Forlag 2001
  • Eichberg, Hennning og Bo Vestergård Madsen (red.): Idrættens enhed eller mangfoldighed. Århus: Klim 2002
  • Vestergård Madsen, Bo: Oplysning i bevægelse - kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Århus: Klim 2003
  • Gleerup, Jørgen & Bo Vestergård Madsen ”Oplysning, krop og demokrati” i Folk – et grundbegreb i demokrati och kultur (Møller, J., red) Århus: Klim 2004
På idrottsforum.org